V súčasnosti by si mali dávať podnikatelia pozor na falošné databázy firiem a živnostníkov, ktoré vyzerajú presvedčivo, no na zápis do registra si pýtajú vysoké poplatky.

Existuje niekoľko registrov, ktoré nabádajú začínajúcich podnikateľov či už pri založení živnosti alebo firmy, ktorí sa stretávajú formou listu aby sa pridali do rôznych registrov alebo si aktualizovali údaje. Hovoríme o Slovenskom internetovom registri, Registri obchodných spoločností, Registri slovenských firiem, Registri obchodu Slovenskej republiky či Registri ekonomických subjektov.

No niektorí sa stretávajú aj s ponukami, ktoré prichádzajú podnikateľom listom v anglickom jazyku a vyzerajú, akoby pochádzali od významnej európskej inštitúcie. Poplatok, ktorý vyžadovali na zapísanie sa do určitého registra vychádzal aj na niekoľko stoviek eur a objednávka sa uzatvárala  na viacero rokov s automatických predlžením.

Register živností SR

Takéto“obchodné spoločnosti majú často krátku dobu podnikania , no firmy ktoré zanikli sú nahradzované novými. Jeden z takýchto listov posielala aj spoločnosť GAIIA, s.r.o., ktorá ponúkala rôznym spoločnostiam návrhy na zápis do Registra živností SR. Spolu s lisom bol priložený poštový poukaz so sumou 99 eur.

Malým písmom v pätke listu obchodná spoločnosť deklaruje , že sa nejedná o oficiálny register. Register obsahuje činnosti obchodných spoločností a živností zapísané v obchodnom registri príslušného súdu.V skutočnosti sa zápis nezhoduje s OR a ani so ŽR.

základe údajov získaných z portálu Finstat bola firma GAIIA s.r.o. založená v máji 2018 v Nitre. Jej predmetom podnikania má zapísané výrobu nápojov, poskytovanie služieb v rybárstve, upratovacie služby a administratívne služby

Firmu sme sa snažili skontaktovať no márne. Nikto nám na naše otázky neodpovedal.