Švajčiarsko má jeden z najvyspelejších bankových systémov na svete. Osobitosťou je predovšetkým dodržiavanie bankového tajomstva. Bankové informácie nemôžu byť poskytnuté zahraničným úradom. Jedinou výnimkou je podozrenie, že peniaze, ktorými klient disponuje na svojom účte pochádzajú z kriminálnej činnosti. Z tohto dôvodu sú švajčiarske banky  povinné dôkladne preveriť identitu každého klienta, a to aj prostredníctvom „video-conferencing“ rozhovoru. Ak sa však dodržiavajú postupy a osobité požiadavky konkrétnej banky, zriadenie bankového účtu je inak veľmi jednoduché  a rýchle.

Ďalšou výhodou je, že švajčiarske banky poskytujú služby privat bankingu, čiže súkromného bankovníctva, v rámci ktorého Vám vďaka profesionálnemu prístupu bankári vedia poradiť aj v oblasti investícií a hospodárenia s majetkom, tzv. „asset management“.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť aké výhody a obmedzenia platia pre osoby, ktoré nemajú domicil vo Švajčiarsku a chcú si zriadiť či už osobný alebo podnikateľský účet:

  • minimálny vklad vo výške 50 tisíc švajčiarskych frankov
  • možnosť otvorenia účtu na diaľku (overenie totožnosti prostredníctvom video hovoru)
  • oslobodenie od dane z kapitálového výnosu, ktorá je pre švajčiarskych občanov 35%
  • prevody v hotovosti v rámci SEPA (Single Euro Payment Area), ktorého súčasťou je EÚ, Švajčiarsko, Monako, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a San Marino, sa riadia rovnakými poplatkami a pravidlami ako domáce prevody

Našim klientom zabezpečujeme otvorenie osobného bankového účtu vo Švajčiarsku pre fyzické osoby, ako aj podnikateľského účtu pre obchodné spoločnosti. Pri procese otvorenia účtu sú fyzické osoby povinné okrem prihlášky predložiť aj apostilovaný preukaz totožnosti a doklad potvrdzujúci adresu. Apostiláciu potrebných dokumentov Vám vieme taktiež zabezpečiť. Pri zriadení podnikateľského účtu je navyše potrebné predložiť aj korporátne dokumenty a business plán.

Okrem administratívnej podpory pri výbere banky a zriadení účtu poskytujeme aj daňové poradenstvo. Radi Vám poradíme aj v oblasti účtovníctva a obchodných spoločností. Okrem európskych destinácií máme skúsenosti aj s offshore jurisdikciami, akými sú napríklad Belize, St. Vincent, Hong Kong a Dubaj. Zameriavame sa na poskytovanie nadštandardných služieb pre klientov vyžadujúcich si kvalitu a spoľahlivosť. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru.