Zahraničné firmy si otvárajú bankový účet  na Slovensku, keď majú klientelu na Slovensku alebo keď vstupujú do obchodných transakcií so slovenskými subjektmi. Zahraničné firmy môžu mať tiež potrebu registrovať sa na Slovensku na DPH a vtedy tiež môžu mať záujem o otvorenie účtu na Slovensku. Ďalšou častou situáciou, keď si zahraničné firmy potrebujú otvoriť účet na Slovensku je, ak ide o offshore firmu, ktorá má jedného z konateľov na Slovensku a pre lepšiu operatívu spoločnosti ma slovenský konateľ záujem o otvorenie účtu na Slovensku.

Ďalším dôvodom pre otvorenie účtu pre zahraničnú firmu je, že v dnešnej dobe je už takmer nevyhnutnosťou, aby každá právnická ako aj fyzická osoba mala finančné prostriedky vedené a uložené na bankovom účte. Vzhľadom na zákonné hotovostné limity najmä pre podnikateľov a obchodné spoločnosti je založenie účtu podstatným prvkom podnikania. Tieto limity sa vzťahujú aj na zahraničné firmy vstupujúce do obchodných alebo iných platobných vzťahov s domácimi subjektmi. Aj pri samotnom založení verejnej obchodnej alebo komanditnej spoločnosti zahraničnou spoločnosťou je povinnosť predložiť na obchodný register potvrdenie z banky o splatení základného imania spoločnosti na bankový účet.

Proces otvorenia bankového účtu na Slovensku trvá okolo jedného týždňa, v závislosti od jednotlivého druhu banky.

Ak si chcete založiť účet ako zahraničná právnická osoba, predkladáte výpis z obchodného registra a doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu konateľov (napr. cestovný pas a potvrdenie o vedení účtu v inej banke alebo výpis z účtu, zmluva o prenájme bytu, utility bill – faktúru za elektrinu alebo plyn, potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu). Banky väčšinou pripúšťajú, aby zahraničná spoločnosť bola zastúpená pri otváraní účtu aj treťou osobou. V takom prípade sa vyžaduje plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom konateľa spoločnosti. Ak splnomocniteľ osvedčí svoj podpis v zahraničí, tak sa zvyčajne vyžaduje aj pripojene apostilu k osvedčeniu. Ak ide fyzickú osobu živnostníka, predkladá doklad totožnosti spolu so živnostenským osvedčením.

Otvorenie účtu je služba, ktorú banka môže záujemcovi odmietnuť, najmä ak ide o zahraničnú firmu, kde nevie overiť všetky potrebné údaje v povinných dotazníkov. Banky veľakrát posudzujú dôveryhodnosť a bonitu klienta. Pre zamedzenie chybného a nedostatočného vyplnenia prihlášky, ako aj predloženia všetkých potrebných dokumentov a apostilov, Vám ponúkame komplexné služby spojené s otvorením bankového účtu pre zahraničné osoby a firmy na Slovensku.

Najlepšie služby pre zahraničné osoby a firmy poskytujú nasledujúce slovenské banky:

  • ČSOB
  • VUB
  • Poštová Banka

.

Otvorenie bankového účtuOsoby spôsobilé na otvorenie účtuPotreba apostilu
Anglickoanglická Ltd. alebo fyzická osobaNie1.500 EUR
Hong Konganglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia500 EUR
Belizeanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR
Maltaanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.500 EUR
Čechyanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia100 EUR
Slovenskoanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia100 EUR
Švajčiarskoanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR
Dubajanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
1.500 EUR
Sv. Vincent a Grenadínyanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR