Firma v Nemecku

Firma v Nemecku

Chcete mať v Nemecku firmu, ale nemáte čas koordinovať prípravu notárskych zápisníc o založení spoločnosti s nemeckým notárom a následne vycestovať do Nemecka za účelom ich podpísania?

Využite možnosť zakúpenie úplne čistých spoločností (vorratsgesellschaften), ktoré si vyžadujú iba podpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu a osvedčenie podpisu stačí urobiť u Vášho notára. Okrem toho si môžete zvoliť aj založenie firmy v Nemecku, napr. úplne novej GmbH alebo malú GmbH, t.j. UG (Unternehmergesellschaft).

Daň z príjmov právnických osôb – Korperschaftsteuer

Firmy v Nemecku sú zdanené sadzba 15% (po započítaní solidárneho príplatku 15,83%). Zdaniteľným obdobím je kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do 31.5. Táto lehota môže byť na základe žiadosti predĺžená. Záloha na daň z príjmov právnických osôb sa platí každý štvrťrok.

DPH – Umsatzsteuer

V súčasnosti platia v Nemecku dve sadzby dane z pridanej hodnoty.

a)základná sadzba je vo výške 19% a

b) znížená sadzba je vo výške 7% a platí sa pre špecifické tovary a služby (potraviny, noviny, knihy). Niektoré druhy služieb, ako je prenájom alebo medicínske služby sú od dane oslobodené.

Incorporated.sk v mediách – pravidelne publikujeme

Kontakt

  • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas.