Vždy keď sa objaví niečo nové, čo sa vymyká tradíciám tak vznikajú rôzne polopravdy, mýty a konšpirácie. To platí aj v prípade virtuálnych sídiel. To je pre dlhšie podnikajúcich podnikateľov veľkou neznámou. To mnohokrát zneužívajú samotní vlastníci kancelárskych priestorov, či nečestní poskytovatelia virtuálnych sídiel, ktorých jediným zámerom je čo najväčší zisk, samozrejme ich.

V nasledujúcom článku, prinášame 5 najčastejších mýtov, ktoré sú spojené s virtuálnym sídlom.

MÝTUS Č.1: Virtuálne sídlo Vás ochráni pred kontrolou

Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich mýtov je, že poskytovatelia podozrivo lacných sídiel v Bratislave, Vám dokážu garantovať ochranu pred kontrolou zo strany úradov. Je síce pravdou, že vo väčších mestách či regiónoch je frekvencia kontrol menej častá, nakoľko je tu vyšší počet spoločností, ktoré jednoducho úradníci nestíhajú kontrolovať. To však neznamená, že kontrolám sa dokážete úplne vyhnúť a to platí bez ohľadu na to, či ide o spoločnosť úplne novú, alebo jej sídlo bolo menené.

Ak bola Vaša spoločnosť v minulosti problematickou napríklad pre daňový úrad a dôjde k zmene sídla Vašej spoločnosti do iného okresu, tak pôvodný daňový úrad celú agendu Vašej spoločnosti zašle novému miestne príslušnému úradu, ktorý bude môcť v jeho práci pokračovať. To, či budete mať kontrolu, prípadne ako často závisí len a len na Vás.

MÝTUS Č.2: Daňové kontroly budete mať príliš často

Opačným prípadom v porovnaní s mýtom č.1 je, že ak sa rozhodnete využívať virtuálne sídlo, tak budete pre daňový, prípadne iný úrad automaticky zaradený medzi podozrivé subjekty, ktoré sú atraktívnejšie a náchylnejšie na kontroly s vyššou frekvenciou. To môže, ale aj nemusí byť pravdou. Frekvencia kontrol závisí od dvoch faktorov, ktorými sú doterajšia história a adresa virtuálneho sídla.

Doterajšia história znamená, že ak ste boli doteraz terčom kontrol, ktoré boli častejšie, tak virtuálne sídlo Vám pri znížení ich frekvencie nepomôže, ale ani Vám neuškodí spôsobom, že kontroly by boli ešte častejšie. Ak ste neboli pod prílišným drobnohľadom úradov, tak sa tak pravdepodobne nestane ani po zriadení virtuálneho sídla.

Adresa virtuálneho sídla je dôležitá predovšetkým z dôvodu, že ak svoje virtuálne sídlo zriadite na adrese, na ktorej sídlia stovky problematických spoločností, tak to môže pre úrady vysielať zlý signál a Vy sa nechtiac dostanete pod drobnohľad a bude o Vašu spoločnosť zvýšený záujem zo strany kontrol.

MÝTUS Č.3: Bez zasadačky to nepôjde

Tento mýtus pretláčajú predovšetkým spoločnosti, ktoré disponujú kancelárskymi priestormi, no zároveň sa chcú zviezť na aktuálnej vlne dopytu po virtuálnych sídlach. Nie je nevyhnutné aby ste mali k dispozícii priestory na vedenie rokovaní.  To taktiež platí aj v prípade, že sa Vás rozhodne navštíviť nejaká kontrola. Tu treba spomenúť, že nie je nevyhnutné, aby takáto kontrola prebiehala práve v mieste sídla Vašej spoločnosti. Ako to však urobiť? Jednoducho, stačí uviesť, že v sídle spoločnosti návšteva možná nie je. Taký prípad by mohol nastať aj pri fyzickom sídle, napríklad počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Čo sa týka osobného kontaktu s klientmi, treba si ujasniť rozdiel medzi pojmami sídlo a prevádzkareň. So zákazníkmi je už možné sa dnes stretnúť kdekoľvek, nie je nevyhnutné, aby to bolo v oficiálnom sídle spoločnosti.

MÝTUS Č.4: Virtuálne sídlo využívajú len biele kone a podvodníci

Opäť ide o mýtus, ktorý je šírený predovšetkým, tými, ktorí majú vlastné kancelárske priestory, na ktorých prenájme chcú zarobiť. Je však pravdou, že aj virtuálne sídlo, môže byť predmetom záujmu práve takýchto osôb, čiže nie je vylúčené, že pôjde skutočne o bieleho koňa, ale vo väčšine prípadov o takéto spoločnosti naozaj nejde. Veľmi to závisí aj od konkrétneho virtuálneho sídla. Napríklad najlacnejšie sídla, kde fungujú tisíce spoločností môžu byť postihnuté vyššou koncentráciou „bielych koní“. Predovšetkým z tohto dôvodu je dobré nehľadať za všetkým čo najvýhodnejšiu a najnižšiu cenu, ale hlavne kvalitu. To, že nebude Vaša spoločnosť sídliť na fyzickej adrese nemusí byť negatívom. Vďaka využívaniu virtuálneho sídla tak môžete sídliť napríklad aj na prestížnejších adresách v rámci Bratislavy, čo zvyšuje kredit spoločnosti v očiach obchodných partnerov.

MÝTUS Č.5: Potrebujete nonstop poštové a doplnkové služby

Tento mýtus najčastejšie šíria spoločnosti, ktoré v porovnaní s konkurenciou ponúkajú virtuálne sídlo o čosi lacnejšie avšak zárobok generujú z ponúkaných doplnkových služieb, na ktoré Vás budú chcieť nalákať a budú sa Vás snažiť  presvedčiť o tom, že ich určite potrebujete. Skúsenosti hovoria za všetko a nie každú poštovú zásielku je nutné otvoriť a naskenovať. Pri niektorých to dokonca nie je ani možné (napr. zásielky do vlastných rúk). V zásade bude postačovať, ak bude mať prehľad čo a od koho Vám kedy prišlo. Bežné poštové zásielky stačí preposielať 2x do týždňa, v prípade urgentných zásielok aj skôr. Akékoľvek ďalšie služby znamenajú zbytočne vyhodené peniaze.