Chcete si založiť s.r.o ale neviete či vy ste mali byť platcom DPH alebo nie? Alebo vaša spoločnosť už funguje ale neviete , či by nebolo výhodnejšie využiť radšej  formu platcu DPH?
Všetky spoločnosti sú pri svojom založení neplatcami DPH. Spoločnosť sa môže stať platcom DPH iba povinnou alebo dobrovoľnou registráciou.

Povinná registrácia

Spoločnosť je povinná sa zaregistrovať ako platca DPH v prípade , že dosiahla za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov obrat vyšší ako 49 790Eur. Lehota začína plynúť skončením mesiaca v ktorom spoločnosť obrat dosiahla a trvá 20 dní.  Celý proces zastrešuje daňový úrad, ktorý pošle výzvu na kontrolu a následne po preverení všetkých skutočností vydá osvedčenie  Takto sa spoločnosť stane mesačným platcom DPH . Spoločnosť môže požiadať daňový úrad o zmenu na štvrťročného platcu DPH ak nezaznamenala za posledných 12 mesiacov od registrácie obrat vyšší ako 100 000eur. Pripomíname , že obrat sa na začiatku roka nevynuluje.

Dobrovoľná registrácia DPH

V prípade ak vaša spoločnosť nemá splnené podmienky pre povinnú registráciu platcu DPH ale máte záujem byť platcom DPH , podľa §4 ods.2 zákona o DPH máte možnosť požiadať o dobrovoľnú registráciu DPH. Celý proces zastrešuje daňový úrad , kam okrem žiadosti musíte priniesť aj doklady dokazujúce vašu ekonomickú alebo prípravnú činnosť.

Predaj, výstavba rodinných domov a bytov

V prípade , že staviate dom či byt za účelom predaja a suma , za ktorú ho chcete predať presiahne 49 790 eur , musíte to na základe §4 ods.4 do 10 dní od prijatie čo iba čiastočnej platby nahlásiť. Takú istú povinnosť vám zákona ukladá aj v prípade dodania stavby ak jej celková suma presiahne 49 790 eur.  Ak sa teda rozhodnete stavať dom, platí, že čím skôr sa stanete platcom DPH tým lepšie. Od začiatku výstavby budete mať možnosť odpočítavať si DPH z nakúpeného materiálu. Ak by ste si registráciu podali až pred predajom, DPH si síce viete uplatniť ale v prípade výstavby domu za 100000€ budete mať zaviazaných 20000€ v DPH počas celej výstavby.

Čo je mňa výhodnejšie?

V zásade ak predávate služby fyzickým osobám neplatcom DPH je pre Vás lepšie byť neplatcom DPH, naopak ak predávate tovar platcom DPH a je teda aj predpoklad, že tento tovar nakupujete od platcov DPH, ak nebudete platcami DPH, na každom tovare stratíte 20%. Ak by sme to chceli zhrnúť tak ak obchodujete s fyzickými osobami, teda neplatcami DPH , výhodnejšou alternatívou pre vás je ostať neplatcom DPH. Ak ale nakupujete a aj predávate svoje tovary platcom DPH  a vy sami nebudete platcom DPH tak každý tovar ,ktorý predáte bude so stratou 20%. Budete mať teda 2 možnosti , buď o 20% nižší zisk alebo o 20% vyššie ceny.  Pri predaji tovarov a služieb ako platcom tak aj neplatcom je rozdiel menej výrazný. Rozhodnutie ovlyvniť ho v prospech platcu DPH môže napríklad nákup vozidla, stroja, nehnuteľnosti atď, ktorá je s DPH.

Príklad

Nakupujete a predávate platcom DPH aj neplatcom DPH.

Porovnáme si aký bude Váš zisk, ak budete alebo nebudete platcami DPH:

Dodávateľ Vám v oboch prípadoch predá tovar za 12000€ (A * nie som platca 12000, B – som platca 10000+2000) cena dodávateľa sa nemení keďže on platcom je bez ohľadu na nás.

Vy ho ďalej predáte fyzickej osobe za 24000€ (24000€, €20000+4000) pre FO je dôležitá výsledná suma.

Vás zisk bude teda v prípade A 12000€ a v prípade B 10000€.

Ak budete tovar predávať platcom DPH (A 20000€ B 20000+4000€) pre platcu DPH je dôležitý základ dane, keďže zaplatenú daň si požiada vrátiť.

Váš zisk bude nasledovný A 8000€, B 10000€

Rozdiely sú teda vo výške 20 vo váš prospech, ale aj neprospech. Väčšinou to je samozrejme niekde medzi, ale vždy sa dá vypočítať čo je pre Vás výhodnejšie.