Ak chcete začať podnikať okamžite alebo sa chcete vyhnúť možným prieťahom pri zakladaní spoločnosti (súhlas správcu dane sa v praxi čaká dva a viac týždňov, živnostenský register a obchodný register trvajú ďalšie dva, tri a viac týždňov) či ich daňovej registrácií (na DIČ číslo alebo IČ DPH číslo sa čaká ďalšie týždne a mesiace a DPH registrácia vždy podlieha daňovej kontrole), odporúčame možnosť vybrať si z už existujúcich ready made sro. Existujúce firmy sú buď firmy bez histórie (tzv. ready made sro) alebo firmy s históriou.

Ak máte záujem o firmu s históriou, tak Vám zašleme aj naskenovanú účtovnú a daňovú dokumentáciu na Vaše posúdenie.

ready made sro

READY MADE  SRO a jej výhody

Označenie ready made sro sa používa ako označenie pre spoločnosť, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť klientovi okamžitý predaj hotovej spoločnosti a umožniť mu tak okamžité začatie podnikania. Ready made sro je spoločnosť, ktorá je zapísaná do obchodného registra, jej základný kapitál je splatený a má pridelenú identifikačnú číslo. Táto spoločnosť však nemá žiadnu hospodársku históriu, pretože dosiaľ nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Ready made sro, je spoločnosť tzv. čistá nemá teda žiadne záväzky, pohľadávky, vzťahy a podobne.

Založenie sro

Ak založíme novú spoločnosť, musíme prejsť celým procesom, ktorý môže trvať týždne. Výhodou ready made sro je možnosť podnikania už od podpísania zmluvy o prevode obchodného podielu. Pri zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, menovania vás za konateľa, okamžite sa uskutočníte na základe zápisu z valného zhromaždenia. Obchodné registre majú iba deklaratívnu účinnosť, to znamená, že výkonný riaditeľ sa stane v deň menovania valným zhromaždením a budete môcť podniknúť okamžite bez zbytočných oneskorení, ktoré vás čakajú pri zakladaní novej spoločnosti.

Konateľom / majiteľom spoločnosti sa môžete stať tromi spôsobmi.

Prvý spôsob je prechodom do zdĺhavého procesu a založenie novej spoločnosti. Druhým spôsobom je umožnenie okamžitého začatia podnikania formou zakúpenia hotových spoločností. Tretí spôsob je nákup staršej spoločnosti s históriou.

Obsah služieb pri ready made sro

V cene za existujúce firmy je zahrnuté:
– všetky úradné a súdne poplatky za predaj firmy a ako aj vykonanie ľubovoľného počtu Vami požadovaných zmien – t.j. zmena konateľa, spoločníka, názvu, sídla atď.
– účtovná dokumentácia – Balance Sheet – súvaha, Income Statement – výkaz ziskov a strát
– právna dokumentácia – Certificate of Incorporation (osvedčenie o založení), memorandum of – Memorandu of Association (upisovacia listina zakladateľov z obchodného registra), Articles of Association (stanovy), kópiu výpisu z obchodného registra z internetu po vykonaných zmenách (možnosť doobjendať originál po vykonaní zápisov zmien), úvodné uznesenia, akcie (certifikáty), register konateľov a akcionárov,
– odovzdávací protokol k účtovníctvu a právnej dokumentácii
– garancia bezdlžnosti, firma nemá dlhy ani pohľadávky
–firme bolo pridelené anglické IČO a anglické DIČ;
– základné imanie firmy je splatené;
– firma je registrovaná pre daň z príjmu alebo aj DPH;
– firma je registrovaná v obchodnom registri;
– firma je registrovaná pre daň z príjmu;
– firma je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti;

Dokumenty potrebné k predaju firmy

Pri predaji ready made sro je potrebná kópia pasu alebo občianskeho preukazu konateľa a spoločníkov. Iné dokumenty nie sú pri predaji ready made sro potrebné. Konatelia ani spoločníci ready made sro nemusia mať v krajine založenia trvalý pobyt.

Služby po predaji

Po predaji ready-made sro poskytujeme všetky služby vrátane účtovníctva, prípravy daňových priznaní a založenia účtovných závierok do obchodného registra, ako aj doplnkové služby zmien na obchodnom registri a poskytovania sídla a skenovanie a preposielanie pošty. Počas trvania ready-made sro môžete potrebovať aj naše služby ohľadom zmien v obchodnom registri.

  Zdarma nad 900€:
  - reliéfna pečiatka
  - reprezentatívny zakladač
 • zmena sídla, názvu, spoločníkov a konateľov je zahrnutá v cene za prevod
  *cena sa navýši o 200€, ak si nadobúdateľ neobjedná preposielanie/skenovanie pošty a sídlo v Bratislave II alebo z iných vybraných miest
  info SR: http://orsr.sk/search_subjekt.asp?lan=sk
  info ČR:https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
  info Anglicko: https://beta.companieshouse.gov.uk/

Kontakt

Nestrácajte čas založením sro a registráciou DPH

ready-made sro / firmy s históriou
Platca DPH mesačný – 1/4 šťvrťročný / neplatca – účtovníctvo / podávanie DPH
Kontakt

Proces prevodu ready-made sro

Kontakt

Nestrácajte čas založením sro a registráciou DPH

ready-made sro / firmy s históriou
Platca DPH mesačný – 1/4 šťvrťročný / neplatca – účtovníctvo / podávanie DPH
Kontakt
Cena TypDPH  
350€predaj srosroneplatca2017-199135 firiem
2.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný - 25 firiem
5.900€predaj sroADZplatca2016agentúra dočasného zamestnávania
1.190€predaj srosroneplatca2017-199185 firiem
3.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný, 15 firiem
5.900€prodej srosro platca2016agentúra práce
1.490€predaj sroSpzoo neplatca2017-2013145 firiem
1.990€predaj sroSpzoo platca2017-2013mesačný
27.490€predaj sroGmbH neplatca2017-20135 firiem
29.990€predaj sroGmbH platca2017-2013mesačný
350€predaj sroltd., LLPneplatca2017-1997530 firiem
3.950€predaj sroltd.platca2017-2013
1.450€predaj sroLLC, Inc, Ltdneplatca2017-1997všetky štáty USA,
Delaware, NY, Wyoming, Nevada
950€Ltd, Incneplatca2017-1997offshore, Cyprus,
Sejšely, Belize, BVI a iné
Cena TypDPH  
350€predaj srosroneplatca2017-199135 firiem
2.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný - 25 firiem
5.900€predaj sroADZplatca2016agentúra dočasného zamestnávania
1.190€predaj srosroneplatca2017-199185 firiem
3.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný, 15 firiem
5.900€prodej srosro platca2016agentúra práce
1.490€predaj sroSpzoo neplatca2017-2013145 firiem
1.990€predaj sroSpzoo platca2017-2013mesačný
27.490€predaj sroGmbH neplatca2017-20135 firiem
29.990€predaj sroGmbH platca2017-2013mesačný
350€predaj sroltd., LLPneplatca2017-1997530 firiem
3.950€predaj sroltd.platca2017-2013
1.450€predaj sroLLC, Inc, Ltdneplatca2017-1997všetky štáty USA,
Delaware, NY, Wyoming, Nevada
950€Ltd, Incneplatca2017-1997offshore, Cyprus,
Sejšely, Belize, BVI a iné
Cena TypDPH  
350€predaj srosroneplatca2017-199135 firiem
2.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný - 25 firiem
5.900€predaj sroADZplatca2016agentúra dočasného zamestnávania
1.190€predaj srosroneplatca2017-199185 firiem
3.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný, 15 firiem
5.900€prodej srosro platca2016agentúra práce
1.490€predaj sroSpzoo neplatca2017-2013145 firiem
1.990€predaj sroSpzoo platca2017-2013mesačný
27.490€predaj sroGmbH neplatca2017-20135 firiem
29.990€predaj sroGmbH platca2017-2013mesačný
350€predaj sroltd., LLPneplatca2017-1997530 firiem
3.950€predaj sroltd.platca2017-2013
1.450€predaj sroLLC, Inc, Ltdneplatca2017-1997všetky štáty USA,
Delaware, NY, Wyoming, Nevada
950€Ltd, Incneplatca2017-1997offshore, Cyprus,
Sejšely, Belize, BVI a iné
Cena TypDPH  
350€predaj srosroneplatca2017-199135 firiem
2.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný - 25 firiem
5.900€predaj sroADZplatca2016agentúra dočasného zamestnávania
1.190€predaj srosroneplatca2017-199185 firiem
3.450€predaj srosro platca2017-1991mesačný, 1/4 ročný, 15 firiem
5.900€prodej srosro platca2016agentúra práce
1.490€predaj sroSpzoo neplatca2017-2013145 firiem
1.990€predaj sroSpzoo platca2017-2013mesačný
27.490€predaj sroGmbH neplatca2017-20135 firiem
29.990€predaj sroGmbH platca2017-2013mesačný
350€predaj sroltd., LLPneplatca2017-1997530 firiem
3.950€predaj sroltd.platca2017-2013
1.450€predaj sroLLC, Inc, Ltdneplatca2017-1997všetky štáty USA,
Delaware, NY, Wyoming, Nevada
950€Ltd, Incneplatca2017-1997offshore, Cyprus,
Sejšely, Belize, BVI a iné