Rok 2019 bol prelomovým, čo sa týka počtu novozaložených spoločností. Pribudlo ich až 21 443. V tomto článku sa bližšie pozrieme na pomer počtu spoločností k obyvateľom Slovenska v jednotlivých samosprávnych krajoch. Nie je prekvapením, že v rebríčku sa na prvom mieste umiestnil Bratislavský kraj, kde na 1000 obyvateľov pripadá niečo málo cez 153 spoločností. Celoslovenský priemer činí takmer 54 spoločností na skupinu tisícich Slovákov. V dôsledku dopadov krízy spôsobenej koronavírusom sa však očakáva výrazný pokles.

Bratislava a okolie z dlhodobého hľadiska markantne prevyšuje celoslovenský priemer. V našom hlavnom meste podniká niečo vyše 100-tisíc akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Ide o takmer 35% všetkých spoločností na Slovensku. Prečo tomu tak je? Odpoveď je jednoduchá a to, že Bratislavský kraj je najatraktívnejším prostredím pre podnikateľskú činnosť hlavne z ekonomického hľadiska. Na 1000 obyvateľov SR tu pripadá vyše 153 spoločností. Nitriansky kraj, ktorý sa umiestnil na druhom mieste s celkovým počtom 32 000 spoločností vykazuje na 1000 obyvateľov 47 spoločností, teda takmer o dve tretiny menej v porovnaní s vyššie spomenutým Bratislavským krajom. Tieto čísla však môžu byť, teda s určitosťou budú negatívne ovplyvnené následkami koronavírusu. V nadchádzajúcom období je viac než zrejmé, že dôjde k poklesu novozaložených spoločností a k nárastu tých, ktoré budú so svojim podnikaním končiť a budú nútení svoju s.r.o. predať prípadne ponúknuť na svoju s.r.o. odkúpenie.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemer spoločností (s.r.o. a a.s.) pripadajúcich na 1000 obyvateľov v jednotlivých krajoch:

Kraj Počet spoločností na 1 000 obyvateľov
Banskobystrický kraj          39,6
Bratislavský kraj        153,3
Košický kraj          38,0
Nitriansky kraj          47,6
Prešovský kraj          30,8
Trenčiansky kraj          36,2
Trnavský kraj          46,9
Žilinský kraj          40,1
 
Spolu priemer          53,8