Za účelom ochrany majetku, poistenia, obchodovania na finančných trhoch a burze cenných papierov alebo pri medzinárodnom obchode využívajú firmy ale aj jednotlivci bankové služby v offshore jurisdikciách akou je napr. Belize alebo Sejšely.

Obsahom bankových služieb v offshore je účet vo viacerých svetových menách,  elektronické bankovníctvo, VISA alebo Master Card a mnohé ďalšie služby.

Ak si chcete v offshore otvoriť účet, tak je potrebné predložiť zvyčajné dokumenty vyžadované pri otvorení účtu v zahraničí, a to preukaz totožnosti – Proof of Identity, napr. cestovný pas, a doklad potvrdzujúci vašu adresu – Proof of Address, napr. potvrdenie o vedení účtu v inej banke alebo výpis z účtu, zmluva o prenájme bytu, utility bill – faktúru za elektrinu alebo plyn, potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu.

Pri otvorení offshore účtu pre firmu musí doklad o identite a doklad o adrese predložiť konateľ spoločnosti, pričom kópie týchto dokumentov musia byť overené notárom a apostilované. Ďalej firma musí predložiť aj jej interné právne dokumenty ako sú spoločenská zmluva a ďalšie dokumenty, ktorých kópie musia byť notársky overené a apostilované. Okrem toho musí firma predložiť podnikateľský zámer a zoznam jej hlavných obchodných partnerov.

Dalšie dokumenty, ktoré musí každá osoba alebo firma otvárajúca si účet offshore predložiť je bank reference letter – list potvrdzujúci existenciu vzťahu s inou bankou, a vyplnenú prihlášku k otvoreniu bankového účtu.

Proces otvorenia bankového účtu offshore trvá od 4-8 týždňov.

Otvorenie účtu nie je nárokovateľné a banky otvoria účet iba pre dôveryhodných partnerov, čo posudzujú najmä od obsahu prihlášky a referencií od existujúcich partnerov a klientov banky. Na predídenie chybného vyplnenia prihlášky, ktoré by z Vás mohlo urobiť nedôveryhodného partnera poskytujeme celé spektrum služieb pri otvorení účtu offshore od vybavenia osvedčení dokumentov a apostilov až po komplexnú službu otvorenia účtu.

Nasledujúce banky patria v offshore medzi najväčšie:

HSBC – http://www.hsbc.co.mt/

Barclays – http://www.barclays.co.mt/[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]