Nemíňajte peniaze na zakladanie sro alebo registráciu DPH – využite možnosť výberu z veľkého zoznamu ready-made sro a firiem na predaj s históriou. Predaj sro so zaručenou bezdĺžnosťou a dokumentáciou pripravenou advokátmi.

Predaj sro

Predaj sro

Predaj sro platca DPH – výhodou platcu DPH je, že pri kúpe automobilu Vám daňový úrad vráti 20%  ako vratku z ceny auta. Pri kúpe nehnuteľnosti (po 5 rokoch) alebo cezhraničnej kúpe auta alebo vecí dokonca priamo predajca Vám poníži cenu auta alebo tovaru / služby o 20% (resp. inej sadzby v danom štáte). Pri kúpe nehnuteľností je dokonca možné kúpiť nehnuteľnosť bez DPH aj pri vnútroštátnom predaji.

Mesačný platca DPH – mesačný platca DPH musí podávať DPH priznania mesačne. Výhodou je, že vratky DPH prídu skôr.

1/4 ročný platca DPH – štvrťročný platca DPH podáva DPH priznania iba po skončení každého štvrťroku. Nevýhodou je, že aj na vratky DPH musí dlhšie čakať.

Predaj sro neplatca DPH – neplatca nemusí podávať DPH priznanie ale nemôže si uplatniť vratku DPH.

Nárast predaja sro

Zakladanie firiem sa stáva postupne minulosťou. Dnešným trendom sa stáva zakúpená hotová spoločnosť, ktorá umožňuje podnikateľom okamžitý štart ich podnikania. Dôvody pre uprednostnenie nákupu hotové pred zakladaním novej spoločnosti je oveľa viac.

Zatiaľ, čo v minulosti bolo kúpené ready made sro nákladnejšie záležitosti, v súčasnej dobe sa rozdiel medzi nákupom ready made sro a založením novej spoločnosti rýchlo stenčuje. Zatiaľ čo v roku 2004 ste za nákup hotových spoločností zaplatili cca 1.300 eur, za založenie novej spoločnosti cca 500 eur, v súčasnosti ceny hotových spoločností klesli na sumu cca 400 eur. Vytvorenie novej firmy si však pomerne udržiava a cena za tento proces cca 500 eur, preto je cenový rozdiel minimálny. Avšak obrovskou výhodou nákupu hotových spoločností je úspora času. Pri zakúpení hotovosti sa stáva majiteľom spoločnosti v priebehu niekoľkých hodín a môžete začať svoju podnikanie ihneď, pri zakladaní novej spoločnosti si musíte na podnikanie vyčkávať až na niekoľko týždňov.

Agentúra dočasného zamestnávania („ADZ“)

Agentúra práce je firma, ktorá získala osobitnú licenciu na to, že môže zamestnať zamestnancov a potom ich prenajať inej firme, napr. fabrike. Výhodou je, že keď druhá firma už nepotrebuje zamestnancov, tak iba zruší prenájom a nemusí dávať zamestnancom výpoveď a čakať než skončí výpovedná doba. Okrem toho výpoveď zamestnancovi možno dať iba z veľmi obmedzených dôvodov, a tie sa zvyčajne nenaplnia (najčastejšie využívaným výpovedným dôvodom je zrušenie pracovnej pozície ale takú pozíciu potom nemožno nejaký čas obnoviť). Výhoda však je, že agentúra práce ako výpovedný dôvod môže uviesť, že fabrika (nájomca) zrušila nájom zamestnanca.

Postupnosť krokov pri predaji ready made s. r. o.

V nasledovnom vám predstavíme niekoľko krokov vedúcich k úspešnému a rýchlemu predaju tzv. “ready made” spoločnosti s ručením obmedzeným.

Krok 1. : Z aktuálneho portfólia si vyberiete ready made spoločnosť a telefonicky, prípadne online si ju rezervujete. Ideálnou voľbu je telefonická rezervácia, takto vám totiž dokážeme rýchlo a efektívne zodpovedať všetky prípadné otázky, dohodnúť sa s vami na prvom osobnom stretnutí a vy nestrácate čas čakaním na odpoveď vo forme e-mailu.

Krok 2. :  Telefonicky sa s vami opäť spojíme za účelom potvrdenia vášho záujmu o danú firmu. Vašu rezerváciu bezplatne evidujeme počas 24 hodín, prípadne v závislosti od množstva voľných spoločností, ktoré sú aktuálne k dispozícii.  Kúpno-predajnú zmluvu môžeme podpísať do 24 hodín, no ak si ešte potrebujete preveriť ďalšie náležitosti a informácie týkajúce sa firmy, alebo práve nie je možné dohodnúť bližšie si dohodnúť spoločný termín, prevezmeme na náš účet vašu rezervačnú zálohu, aby sme potvrdili váš vážny záujem o kúpu ready made s. r. o. . Týmto pre vás spoločnosť rezervujeme až na obdobie troch kalendárnych mesiacov.

Krok 3. : Hneď ako si spoločnosť záväzne zarezervujete, požiadame vás o údaje, ktoré v ready made s. r. o. potrebujete zmeniť. Jedná sa, samozrejme, o aktualizáciu konateľa a spoločníka, prípadne, podľa prianí klienta, zariadime aj zmenu sídla, činností podnikania aj obchodného mena. V prípade špeciálnych  požiadaviek na zmeny spoločenskej je tieto po dohode s našim právnikom možné do zmluvy zakomponovať a zmeniť.

Krok 4. : Dokumenty, ktoré sú k prevodu firmy nevyhnutné, ako je napríklad úplné znenie zakladateľskej listiny so zakomponovanými zmenami, zmluva o prevode obchodného podielu, rozhodnutie jediného spoločníka a ďalšie súvisiace dokumenty, pripraví naša spolupracujúca advokátska kancelária. Vy, prirodzene, dostanete tiež príslušný preberací protokol.

Krok 5. : V našej kancelárii a v prítomnosti notára prebehne podpísanie dokumentov pripravených k prevodu firmy. Vzápätí po tomto stretnutí disponujete listinami, ktoré preukazujú, že môžete v mene spoločnosti oprávnene konať. Zároveň vám odovzdáme osvedčenie o pridelení daňového identifikačného čísla aj živnostenské.

Krok 6 : Návrh do obchodného registra a prepis firmy v OR zabezpečuje naša spolupracujúca advokátska kancelária. My vám následne odovzdáme výpis z OR, potvrdenie o výkone zápisu. Zabezpečíme tiež oznámenie zmien vo firme daňovému úradu.

Ak máte ako náš klient záujem o mimoriadne obľúbené služby virtuálneho sídla, radi vám vyhovieme. Využitím tejto služby získavate zľavu z ceny spoločnosti, a to až vo výške 200 €. Rovnako vám radi zabezpečíme návrh firemného loga, výrobu pečiatky, tlač vizitiek, a vybudovanie celkovej firemnej identity. V našom portfóliu nájdete tiež služby vedenia podvojného účtovníctva, ktoré aktuálne vedieme asi sto firmám.

  Zdarma nad 900€:
  - reliéfna pečiatka
  - reprezentatívny zakladač
 • zmena sídla, názvu, spoločníkov a konateľov je zahrnutá v cene za prevod
  *cena sa navýši o 200€, ak si nadobúdateľ neobjedná preposielanie/skenovanie pošty a sídlo v Bratislave II alebo z iných vybraných miest
  info SR: http://orsr.sk/search_subjekt.asp?lan=sk
  info ČR:https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
  info Anglicko: https://beta.companieshouse.gov.uk/