Dnes Vám predstavíme ako prebieha a aký je postup pri predaji s.r.o.

1. Výber

Pri predaji firmy je potrebné najskôr si vybrať rozsah zmien v spoločnosti a dodať k týmto zmenám potrebné údaje.Všetky potrebné informácie nám viete zaslať prostredníctvom WORD formuláru tu. V cene predaja je už zahrnutá zmena spoločníkov a konateľa, ako aj zmena názvu, sídla spoločnosti a aj výška základného imania a iné údaje.

2. Účtovníctvo

Pred predajom firmy Vám v prípade záujmu pošleme naskenovanú účtovnú a daňovú dokumentáciu na Vaše posúdenie. Očakáva sa však dodržanie je záväzku zachovávania dôvernosti účtovných informácii.

3. Úhrada

Ďalší postup je úhrada ceny a poplatkov. Aby predávajúci nedostal kúpnu cenu ešte pred zápisom prevodu do obchodného registra, vykonáva sa úhrada prostredníctvom úschovy.

4. Podpis

Ako náhle zaplatíte pošleme Vám dokumenty, ktoré bude potrebné podpísať. Práve Vami odoslané dokumenty budú podkladom k zmenám spoločníkov a konateľov či k doplneniu živností alebo k iným zmenám v spoločnosti. Dokumenty, ktoré podpíšete nám budete musieť naskenovať a poslať alebo doniesť.

5. Zápis

V mene Vašej spoločnosti budete môcť konať v plnom rozsahu okamžite po zaplatení poplatkov.

6. Podanie

Následne ich my podáme na obchodný register. Po zápise zmien budete mať k dispozícií možnosť vyžiadať si výpis z obchodného registra a na základe nich si zriadiť bankové účty. Zároveň zariadime podania na živnostenský a finančný úrad.