Predaj firmy distribútor pohonných látok

Predaj firmy distribútor pohonných látok

Distribuovať pohonné látky môže iba firma s licenciou na distribúciu pohonných látok. Túto licenciu udeľuje za splnenia viacerých podmienok colný úrad. V povolení na distribúciu pohonných látok sú uvedené aj nomenklatúry jednotlivých pohonných látok.

Cena za spoločnosť s licenciou na distribúciu pohonných látok je 4.500€.

Mesačné hlásenia na distribúciu pohonných látok

Okrem služieb prevodu firiem, poskytujeme aj služby následného podávania mesačných hlásení na distribúciu pohonných látok ako aj účtovné a daňové služby alebo služby prípravy žiadosti na distribúciu pohonných látok, zabezpečenia potrebných predpokladov na vydanie licencie a následného schvaľovacieho procesu colným úradom.

Využite naše služby a nestrácajte čas a peniaze.

Incorporated.sk v mediách – pravidelne publikujeme

Kontakt

  • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas.