Aby sme Vám pomohli zodpovedať na otázky týkajúce sa prevádzky a fungovania zahraničných firiema, tak sme pre Vás pripravili tento portál. Ak máte ďalšie otázky, tak nás kontaktujte alebo si môžete objednať priamo naše poradenské služby.

Spoločnosť. Aký typ spoločnosti a v ktorej krajine založiť spoločnosť?
Zdanenie. Ako bude spoločnosť a spoločníci zdanení?
Ručenie. Bude ručenie spoločníkov a konateľov obmedzené?
Bankový účet. Kde je možné si otvoriť bankový účet?
Prevod s.r.o. Ako môže zahraničná spoločnosť nadobudnúť obchodné podiely v s.r.o.?
Organizačná zložka. Ako môže zahraničná spoločnosť založiť organizačnú zložku?
Živnosti. Bude potrebné získať živnosti, v ktorej krajine a ako ich získať?
Apostil. Kedy je potrebný apostil?
Sídlo. Musí mať spoločnosť povinne sídlo a kde ho získať?
Účtovníctvo. Bude potrebné získať účtovníkov a kde sa dajú objednať ich služby?
DPH. Kde a ako registrovať zahraničnú spoločnosť na DPH?
Informácie a návody na tejto stránke nie sú právnym poradenstvom. Právne poradenstvo je poskytované na základe dohody o poskytovaní právneho poradenstva.

ZALOŽENIE
• Poplatok obchodnému registru na prvý rok.
• Osvedčenie o založení z obchodného registra.
DOKUMENTY
• Spoločenská zmluva (articles of association / operating agreement).
• Úvodné uznesenia akcionárov (shareholder resolutions).
• Úvodné uznesenia konateľov (directors resolutions).
• Zoznam konateľov (directors register).
• Zoznam akcionárov (shareholder register).
• Listinné akcie (share certificates).
• Vzorové uznesenie na otvorenie účtu v banke (template bank account opening resolutions);
ĎANOVÁ REGISTRÁCIA. Registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu.
ÚČET. Otvorenie bankového účtu.
SÍDLO. Sídlo, registračná adresa alebo preposielanie pošty;
APOSTIL. Apostilované osvedčenie o založení.
NOMINEES. Najatí konatelia a akcionári (nominee directors and shareholders);

Ako to funguje – založenie spoločnosti:

1. vyplníte krátky formulár s údajmi potrebnými k založeniu;
2. zaplatíte kreditnou kartou alebo nás kontaktujete a môžete zaplatiť prevodom na účet;
3. nasledujúci pracovný deň po úhrade ceny Vám emailom pošleme na podpis dokumenty potrebné na založenie spoločnosti;
4. dokumenty vytlačíte, podpíšete, naskenujete do formy PDF a pošlete nám emailom späť;
5. po obdržaní podpísaných dokumentov podáme nasledujúci pracovný deň návrh na založenie spoločnosti na príslušný úrad alebo súd;
6. spoločnosť je založená zvyčajne na nasledujúci pracovný deň;
7. zašleme Vám emailom úradné potvrdenie alebo výpis o založení a spoločnosť môžete používať, t.j. otvoriť v banke účet alebo u brokera, otvoriť paypal účet, previesť na ňu majetok, akcie alebo obchodné podiely, uzatvárať transakcie a zmluvy (niektoré dodatočné potvrdenia prídu poštou alebo emailom v priebehu dvoch týždňov).