Táto otázka sa môže podobať na tú z diela hamlet, no v prípade spoločnosti by mohla byť modifikovaná do podoby: byť či nebyť majiteľom spoločnosti?

Určite si každý z podnikateľov túto otázku aspoň raz za svoje pôsobenie v podnikateľskom prostredí položil. Kedy je najvhodnejší čas na predaj spoločnosti? Odpoveď na danú otázku vyplýva z viacerých faktorov, pre väčšinu majiteľov spoločností je prioritným kritériom maximalizácia výnosu z predaja spoločnosti. Vhodné načasovanie predaja je preto jedným z ťažiskových faktorov majúcich vplyv na celkovú predajnú cenu spoločnosti.

Urobme si malé zhrnutie najčastejších dôvodov predaja firmy.

Zhrňme si najčastejšie dôvody, pre ktoré majitelia predávajú svoje spoločnosti:

  1. Odchod do dôchodku, či na odpočinok – je jedným z najčastejších dôvodov, pre ktoré majitelia predávajú svoje spoločnosti. Prečo sa to deje, keď si môžu najať na je j vedenie manažéra, ponechať si spoločnosť a profitovať z jej prevádzky?
  2. Pre väčšinu podnikateľov toto býva míľnikom a svoje dlhoročné úsilie, ktoré vložili do spoločnosti chcú speňažiť. Jednou z výhod takého kroku je, že čas predaja je možné naplánovať v dostatočnom predstihu a taktiež je možné urobiť všetky potrebné opatrenia vedúce k jej optimalizácii a navýšeniu hodnoty.
  3. Vyhorenie – pocit, ktorý pozná množstvo podnikateľov a majiteľov spoločností. Nie je možné vydržať neustály boj s vypätím síl a stresom týkajúcich sa vedenia spoločnosti. Nie je vhodným riešením za sebou zabuchnúť dvere a len tak odísť, aj v takomto prípade, akým je vyhorenie je odchod zo spoločnosti najvhodnejšie naplánovať ako impulzívne riešiť.
  4. Choroba a rodinné problémy – zmeny v osobnom živote podnikateľa majú výrazný vplyv, na to, ako sa rozhoduje a správa v spoločnosti. V takomto prípade rozhodnutie predať spoločnosť väčšinou nebýva plánované. Človek nikdy nevie kedy bude musieť podobnú situáciu riešiť a preto je lepšie byť pripravený ako prekvapený.
  5. Iné smerovanie podnikania – osobnosti podnikateľov sú rôzne. Niektorí majú kopec nových nápadov, iní sú potrpia na systematickosti a radi sa zdokonaľujú. V prvom prípade to povedie k tomu, že na základe nápadu je založená spoločnosť vlastnou energiou ju vedie k rastu. Akonáhle však príde k stagnácii prestáva byť pre tento typ podnikateľov výzvou a jednoducho potrebuje novú výzvu, ktorú mu dokáže zabezpečiť nová spoločnosť, na ktorej rozbeh použije finančné prostriedky z predaja tej starej. Je teda pochopiteľné, že pre tento typ podnikateľov bude predaj svojej spoločnosti najlogickejším riešením.
  6. Zlé výsledky – v čase kedy sa spoločnostiam moc nedarí, v období hospodárskeho poklesu sa mnoho majiteľov spoločností zamýšľa práve nad ich predajom. Je to z toho dôvodu, že neustály boj s nepriaznivými podmienkami na trhu im vysal potrebnú energiu na to, aby mohli úspešne pokračovať. V takomto období je potrebné si zložiť ružové okuliare a nemať prílišné očakávania o výške predajnej ceny spoločnosti. Pri jej stanovení všetky predchádzajúce dobré roky, ktorými si spoločnosť prešla neznamenajú nič. Preto je dôležité vytrvať, zabezpečiť rast spoločnosti a táto snaha bude isto odmenená lepšou predajnou cenou spoločnosti, než tou, za akú by ste ju predali v čase hospodárskej krízy.
  7. Sťahovanie – v podmienkach menších krajín, akou slovensko nepochybne je to nie je až takým častým dôvodom. Avšak sťahovanie sa na druhý koniec krajiny, či do cudziny býva taktiež dôvodom na predaj spoločnosti. Nie každá spoločnosť sa dá totiž presťahovať, prípadne by jej sťahovanie bolo podstatne komplikovanejším krokom ako jej predaj. Za takých podmienok je vhodnejšie starú spoločnosť predať a začať odznova na novom mieste.
  8. Veľká príležitosť – podnikateľa osloví investor so svojou neodmietnuteľnou ponukou. Aj toto býva jedným z dôvodov, prečo majitelia spoločností začnú uvažovať o Ako býva zvykom investor chce konať v čo najkratšom čase a podnikateľa tým pádom tlačí čas. Väčšina podnikateľov takej ponuke neodolá a svoju spoločnosť predá.

Pri predaji spoločnosti podnikateľom behajú v mysli rôzne otázky, ako napríklad je predajná cena spoločnosti dostatočne vysoká? Keď počkám, nedostanem lepšiu ponuku? A tak ďalej a tak ďalej.

Takže… Predať či nepredať, to je to, o čo tu ide. Vo všeobecnosti záleží na tom byť na taký krok pripravený. Nie je na škodu sa na to pripravovať už od prvého dňa vášho podnikania a táto takmer hamletovská otázka vás v rozhodnej chvíli nezaskočí a vy budete mať vo všetkých otázkach jasno.