Sme spoločnosť spoločnosť zameriavajúca sa na sprostredkovanie korporátnych služieb a poradenstva prostredníctvom zmluvných partnerov v oblasti účtovných, daňových a právnych služieb. Naše služby poskytujeme cez kancelárie v Prahe a Bratislave a cez výhradných dodávateľov v zahraničí.

Zameriavame sa na poskytovanie nadštandardných služieb pre klientov vyžadujúcich si kvalitu a spoľahlivosť. Dúfame, že Vám budeme môcť poskytnúť naše služby, splniť Vaše očakávania a vyriešiť Vaše problémy.

Zmeny vo firmách, právny audit, prevod firiem, úschovu kúpnej ceny a právne služby zabezpečuje renomovaná advokátska kancelária. Účtovný audit zabezpečuje dôveryhodná účtovná alebo audítorská firma. Právny a účtovný audit zabezpečuje kvalitu pri poskytovaní služieb.

Zárukou bezpečnosti celého procesu je platenie kúpnej ceny cez úschovu u advokátov, konkrétne, kúpna cena nie je vyplatená predávajúcim pokiaľ prevod firmy nie je zapísaný v obchodnom registri.

Kľúčovým prvkom pri prevode firmy sú prehlásenia prevodcu spojené so zmluvnou pokutou o tom, že firma je bezdĺžna (reps & warranties). Medzi najdôležitejšie prehlásenia o bezdlžnosti patrí: prehlásenie o výške záväzkov a správnosti účtovnej závierky.

Naše Všeobecné obchodné podmienky si môžete prečítať tu.