Je výhodnejšia kúpa, či predaj spoločnosti registrovanej, alebo neregistrovanej pre DPH?

Je to dosť individuálne. Všetko závisí od konkrétnych požiadaviek zmluvných strán ako aj od okolností. Ak sa bavíme o kúpe tzv. ready made spoločnosti bez prevádzky, tak ich cena sa na trhu pohybuje vyššie práve z dôvodu registrácie k DPH. Napríklad spoločnosť, ktorá je registrovaná k DPH stojí približne 3.000 – 3.500 Eur, naopak spoločnosť postrádajúca túto registráciu Vás vyjde podstatne lacnejšie a to približne 600 Eur.

Ak však ako kupujúci potrebujete súrne realizovať obchodnú transakciu a nemôžete si dovoliť strácať čas s komplikovaným a neistým procesom registrácie k DPH, tak si zvolíte ten nákladnejší variant, avšak s istým výsledkom. Ready made spoločnosti však môžu ponúknuť aj iné benefity, ako napríklad históriu a predmet podnikania majú zapísaný už nejakú dobu, či ukončené účtovné obdobie, atď. Toto sú faktory ovplyvňujúce cenu smerom nahor a Vás ako klienta môže kúpa spoločnosti v konečnom dôsledku vyjsť cenovo na podobnej úrovni, ako keby ste ju sami zakladali.

Ťažiskovým dôvodom pre kúpu ready made spoločnosti je jej rýchlosť a dostupnosť nadobudnutia ako aj to, že podnikať môžete už dňom kúpy spoločnosti a nemusíte čakať týždne na jej založenie. Segment trhu s väčšími spoločnosťami s prevádzkou je na úplne inej úrovni. Obsahuje odlišné procesy transakcii a ich odlišné dôvody.

Je výhodnejší predaj či kúpa spoločnosti s históriou alebo bez nej?

Ak je Vašim plánom do budúcnosti čerpanie dotácii, či fondov tak je odporúčané zvážiť kúpu spoločnosti s históriou. Na preukázanie histórie spoločnosti by mal postačovať dátum zápisu predmetu podnikania do obchodného registra. Tým by bola splnená formálna požiadavka.

Na druhej strane je to odlišné pri čerpaní úverov. Banka totiž históriu spoločnosti počíta až od nadobudnutia spoločnosti novými majiteľmi. Pre podnikateľov, ktorí si kúpia ready made spoločnosť s históriou a hospodárskymi výsledkami býva nepríjemným prekvapením, že je ich žiadosť o úver bankou zamietnutá. Z pohľadu banky história spoločnosti pred nadobudnutím novým majiteľom akoby neexistovala a má de facto status spoločnosti, ktorá bola nanovo založená.