Firmy na predaj

Firmy na predaj

Nestrácajte čas založením firmy a registráciou DPH – ready-made sro – firmy s históriou 1/4 ročný platca DPH alebo mesačný platca DPH. Firmy na predaj – veľký zoznam na výber firiem.

Firmy na predaj

Ready-made sro – aký je rozdiel medzi firmou s históriou a ready-made sro? Ready-made firmy na predaj sú úplne nové firmy, ktoré nikdy nevykonávali činnosť a sú úplne čisté.

Firma s históriou – firmy na predaj s históriou majú zvyčajne jeden a viac rokov existencie za sebou. Veľkou výhodou firiem na predaj s históriou je, že za splnenia niektorých  podmienok môžu byť 1/4 ročný platci DPH. Ďalej, výhodou firiem na predaj s históriou je že sa môžu zúčastniť tendrov, verejných obstarávaní, majú nižšie akontácie pri lízingu a úvere na automobil alebo spĺňajíu podmienku dvojročnej existencie na získanie úveru.

Ako prebieha predaj sropredaj sro začína tým, že kupujúci dodá údaje o nových spoločníkoch, konaťeloch, sídle a názve. Druhým krokom je príprava dokuemntov, ktorá sa zadá právnikom alebo advokátom. V treťom kroku sa dokumenty podpíšu a uhradí sa kúpna cena do úschovy advokátom, ktorý ju nevypustia predávajúcim až do momentu zápisu zmien do obchodného registra.

NázovDátum založeniaStatus
Cena(€)
Ready made 1 s.r.o. 2018Platca dph3000 €
Ready made 2 s.r.o. 2017Neplatca dph350 €
Ready made 3 s.r.o. 2016Neplatca dph350 €
ready made spoločnosti

Neplatca DPH – firma, ktorá nie je platca DPH si nemôže uplatniť 20% z ceny nakúpených automobilov, mobilov, nehňuteľsnotí alebo služieb (napr. mobilný paušál a nájom). Na druhej strane nemusí podávať každý mesiac DPH priznania.

Mesačný platca DPH – firma, ktorá je registrovaná pre DPH, ma tú výhodu, že jej daňový úrad pošle na účet 20% z ceny nakúpených dopravných prostriedkov, nábytku, mobilov, nehnuteľností a služieb (ak zároveň nedodala aj tovary a služby, z ktorých musí odviesť DPH). Nevýhodou však je, že musí podávať DPH priznania každý mesiac.

¼ ročný platca DPH – nevýhodou štvrťročného platcu DPH je, že ak si uplatní vratku DPH na daňovom úrade, tak na ňu musí čakať dlhšie ako mesačný platca, ale na druhej strane nemusí podávať DPH priznanie každý mesiac ale iba každý štvrťrok.

Firmy na predaj

Firmy na predaj, resp. predaj ready-made s. r. o. (v tomto prípade nie je potrebné na súhlas daňového úradu, pridelenie daňového identifikačného čísla, ani na zápis do živnostenského registra), či predaj firmy s históriou (úvery, tendre, verejné obstarávania). Záruke spätného odkúpenia firmy a stopercentná záruka bezdlžnosti.

Firmy na predaj bez histórie

Existujúce ready-made firmy sú buď spoločnosťami bez alebo s históriou. Spoločnosti bez histórie boli založené s jediným zámerom, ktorým je ďalší predaj zákazníkom. Takéto žiadnu spoločnosti podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávali.

Firmy na predaj s históriou

Tieto už podnikateľskú činnosť vykonávali a tým, ktoré nájdete v našej ponuke, sme buď účtovníctvo podrobili dôkladnému auditu, alebo sme ho sami viedli. Preto vám vieme poskytnúť stopercentnú záruku o tom, že na tieto firmy sa neviažu nijaké pohľadávky ani záväzky. Všetky spoločnosti v našom predajnom portfóliu majú účtovníctvo kompletné.

 Aké výhody prináša firmy na predaj:

 • zdĺhavý proces k registrácii k DPH je niečo, čomu sa chcete vyhnúť,
 • komunikáciu s daňovým úradom chcete eliminovať,
 • hľadáte spoločnosť s obratmi, aby ste v banke mohli požiadať  o úver,
 • hľadáte spoločnosť, ktorá je držiteľom licencie na ADZ alebo nákladnú dopravu,
 • potrebujete svoju spoločnosť jednoducho rýchlo,
 • chcete kúpiť firmu od partnera, ktorý Vám ponúkne aj možnosť viesť účtovníctvo a poskytne virtuálne sídlo.
 • zmena sídla, názvu, spoločníkov a konateľov je zahrnutá v cene za prevod
  *cena sa navýši o 200€, ak si nadobúdateľ neobjedná preposielanie/skenovanie pošty a sídlo v Bratislave II alebo z iných vybraných miest

Aký priebeh má predaj s. r. o. ?

 1. Krok :
 • k vašej firme vyplníte dotazník – jedná sa hlavne o informácie o novom konateľovi a spoločníkoch, sídle spoločnosti alebo zmene názvu spoločnosti
 • uhradíte faktúru za prevod firmy
 1. Krok :
 • naši účtovníci a právnici vám na základe údajov z dotazníka zašlú dokumentáciu k prevodu vašej spoločnosti
 • účtovníci vám zároveň odovzdajú firemné účtovníctvo v plnom rozsahu

3: Krok :

 • po popise potrebných dokumentov právnici podajú návrh na zapísanie zmien do obchodného registra. Samotný prevod prebieha zvyčajne za päť až desať pracovných dní, v závislosti od aktuálnej vyťaženosti príslušného súdu
 • zápisom zmien v OR je proces predaja úspešne uzavretý