Anglické spoločnosti môžu primárne vlastniť majetok alebo obchodné podiely alebo môžu aktívne vstupovať do obchodných vzťahov a podnikať. V druhom prípade väčšinou potrebujú bankový účet buď v Anglicku alebo domovskej krajine ich konateľov. Ak máte záujem o založenie firmy, tak prejdite na prehľad služieb k založenie Ltd. alebo LLP v Anglicku.

Ak chcete v Anglicku otvoriť bankový účet pre Vás alebo vašu firmu, tak budete musieť predložiť doklady o Vašej totožnosti (napr. pas) a o Vašej adrese pobytu (výpisy z bankových účtov, faktúry a pod.).  Ak chcete bankový účet pre Vašu firmu v inej krajine ako je Vaša domovská krajina, tak budete zvyčajne potrebovať výpis z obchodného registra z Anglicka a apostil (certificate of good standing and apostil).

Veľká Británia je špecifická tým, že banky pri otvorení účtu vyžadujú, aby konateľ spoločnosti mal adresu na bývanie a vedel to podložiť aj dokumentáciou vo Veľkej Británii, konkrétne od Vás budú požadovať v procese založenia účtu predložiť preukaz totožnosti – Proof of Identity a doklad potvrdzujúci vašu adresu – Proof of Address. Aj po splnení tejto podmienky môžu banky zamietnuť otvorenie účtu z dôvodu odpovedí v dotazníkoch na otvorenie účtu, ktoré vzbudili otázky nad dôveryhodnosťou alebo bonitou klienta. Najlepší spôsob ako získať dôveru bankových úradníkov je odporúčanie existujúcich klientov banky. Za účelom pomoci pri otvaraní účtu vo Veľkej Británii poskytujeme celé spektrum služieb, a to najmä komplexnú službu otvorenia účtu alebo čiastkové služby pri získaní osvedčení na dokumenty o identite alebo adrese.

Proces otvorenia účtu vo Veľkej Británii môže trvať od 4-6 týždňov v závislosti od rýchlosti predloženia potrebných dokumentov.

Ako Proof of Identity vám postačí napr. cestovný pas, občiansky preukaz, britský alebo slovenský vodičský preukaz, povolenie na pobyt, potvrdenie o daňovom čísle z daňového úradu.

Na preukázanie Proof of Address budete potrebovať napr. britský vodičský preukaz na ktorom je uvedená vaša adresa, potvrdenie o vedení účtu v inej banke alebo výpis z účtu, zmluva o prenájme bytu, utility bill – faktúru za elektrinu alebo plyn, potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu.

Niekedy sú pracovníci pobočky ochotní namiesto dokladu potvrdzujúcom vašu adresu akceptovať list od zamestnávateľa, v ktorom potvrdzuje, že u neho pracujete.

Nasledujúce banky patria v Anglicku medzi najväčšie:

.

Otvorenie bankového účtu pre anglickú spoločnosť Ltd.

Anglické spoločnosti si môžu otvoriť účet na Slovensku, v Čechach a v Rakúsku.

Anglické spoločnosti si môžu otvoriť účet v Anglicku, ak niektorí z jej konateľov má adresu vo Veľkej Británii a zároveň vie preukázať k tejto adrese nájomnú zmluvu, faktúru na pevnú linku, plyn, elektrinu alebo podobnú službu spojenú s bývaním.

Anglické spoločnosti, ktoré nemajú konateľov v Anglicku, si aj tak môžu otvoriť účet v Anglicku a za týmto účelom poskytujeme komplexné spektrum služieb.

Anglické spoločnosti si tiež môžu otvoriť účet v britských závislých územiach ako sú ostrovy, Guernsey, Jersey a Man, offshore jurisdikciách ako je Belize alebo v iných členských štátoch EU ako je Malta v niektorej z najväčších bánk (HSBC, Barclays, Lloyds alebo UBS) alebo v niektorej z lokálnych bánk.

Služby asistencie pri otvorení účtu si môžete objednať pri založení spoločnosti v Anglicku alebo následne po založení cez kontaktný formulár: Otázka

Otvorenie bankového účtuOsoby spôsobilé na otvorenie účtuPotreba apostilu
Anglickoanglická Ltd. alebo fyzická osobaNie1.500 EUR
Hong Konganglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia500 EUR
Belizeanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR
Maltaanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.500 EUR
Čechyanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia100 EUR
Slovenskoanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia100 EUR
Švajčiarskoanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR
Dubajanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
1.500 EUR
Sv. Vincent a Grenadínyanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR