Predaj spoločnosti

Výhodou predaja spoločnosti alebo ready-made sro je, že netreba čakať na súhlas DÚ, zápis do živnostenského registra, pridelenie DIČ alebo DPH registráciu. Ďalší okruh výhod majú spoločnosti s históriou, pretože ich možno využiť na verejné obstarávanie, tendre, alebo úvery. Pri predaji spoločnosti si overte, či predávajúci poskytuje 100% garancia bezdlžnosti a garanciu spätného odkúpenia spoločnosti.

  • zmena sídla, názvu, spoločníkov a konateľov je zahrnutá v cene za prevod
    *cena sa navýši o 200€, ak si nadobúdateľ neobjedná preposielanie/skenovanie pošty a sídlo v Bratislave II alebo z iných vybraných miest

Obsah služieb – predaj spoločnosti

Keďže spoločníkom takejto spoločnosti sa stanete už okamihom podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu. V mene spoločnosti budete teda môcť konať v plnom rozsahu samostatne už od momentu podpisu zmluvy. Zápis zmeny spoločníka do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.

V procese predaja zabezpečíme zmenu sídla, spoločníkov a konateľa, okrem toho je možné zmeniť názov, predmety činnosti (živnosti) a iné údaje.

Cena zahŕňa aj poplatok za zápis zmeny konateľa a spoločníka v obchodnom registri. Cena nezahŕňa notársky poplatok za overenie pravosti podpisu na zmluve o prevode obchodného podielu (matrika – 0,50 EUR/ks, notár 2,90 EUR/ks).

Incorporated.sk v mediách – pravidelne publikujeme
Predaj sro s dph

Neplatca DPH – spoločnosť nie je registrovaná na DPH. Nemusí podávať na mesačnej báze DPH priznania, čo je výhoda, ale nevýhodou je, že si nemôže uplatniť vrátenie DPH od daňového úradu vo výške 20% napr. z nakúpeného automobilu.

Mesačný platca DPH – musí podávať DPH priznanie každý mesiac ale môže si uplatniť vratku DPH, ktorá mu príde skôr ako ¼ ročnému platcovi.

¼ platca DPH – podáva DPH priznanie iba každý štvrťrok ale na prípadné vrátenie DPH čaká dlhšie.

Každá ready-made sro:

  • je zapísaná v obchodnom registri
  • jej základné imanie je splatené v plnom rozsahu (5 000 EUR)
  • je registrovaná pre daň z príjmu
  • bolo jej pridelené IČO a DIČ
  • získala oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenie)
  • nemá žiadne dlhy, záväzky ani pohľadávky
Kontakt

Nestrácajte čas založením sro a registráciou DPH

ready-made sro / firmy s históriou

Platca DPH mesačný – 1/4 šťvrťročný / neplatca – účtovníctvo / podávanie DPH

Kontakt

Ako prebieha predaj sro?

Kontakt

Nestrácajte čas založením sro a registráciou DPH

ready-made sro / firmy s históriou

Platca DPH mesačný – 1/4 šťvrťročný / neplatca – účtovníctvo / podávanie DPH

Kontakt

Prečo my?

Komplexné služby

Naše služby nie sú obmedzené iba na predaj sro, ale poskytneme Vám aj komplexný súbor súvisiacich služieb, ktoré k spoločnosti budete nutne potrebovať ako sú sídlo, daňové priznania, účtovníctvo, registrácia DPH, otvorenie účtu a podávanie DPH priznaní.

Jednoduchosť

Naše služby môžete platiť aj online bankové kartou alebo na účet a všetko odkomunivať cez email alebo telefón.

Stabilita

V nasledujúcich rokoch budeme tu, aby sme Vám poskytli sídlo, upozornili Vás na lehoty, poskytli Vám účtovné, daňové a DPH služby.

Skúsenosti

Ak uvádzame dobu trvania služby ohľadom prevodu firmy, alebo podania daňového priznania, tak ju dodržíme.

Občianske združenie

Máte skôr záujem o založenie alebo kúpu občianskeho združenia s možnosťou registrácie pre 2% dane z príjmu? Navštívte portál: občianske združenie a zistite ako prebieha proces predaja občianskeho združenia a aká je jeho cena.

Ochranná známka

Chcete si k svojej firme registrovať aj ochrannú známku? Navštívte webstránku: ochranná známka a ochráňte to čo je vo vašej firme najcennejšie.