Otvorenie účtu v zahraničí

Pri medzinárodnom obchode alebo ochrane majetku sa firmy ale aj fyzické osoby stretávajú s potrebou otvorenia účtu v zahraničí.

Medzi bankové služby, ktoré poskytujú zahraničné banky patria multicurrency accounts – vedenie účtu vo viacerých menách, internetové bankovníctvo, bankové karty VISA a Master Card.

Pri procese otvorenia účtu zahraničné banky zvyčajne vyžadujú predloženie nasledovných dokumentov:

  • vyplnenú prihlášku k otvoreniu bankového účtu
  • bank reference letter – list potvrdzujúci existenciu vzťahu s inou bankou
  • preukaz totožnosti – Proof of Identity, napr. cestovný pas
  • doklad potvrdzujúci vašu adresu – Proof of Address, napr. potvrdenie o vedení účtu v inej banke alebo výpis z účtu, zmluva o prenájme bytu, utility bill – faktúru za elektrinu alebo plyn, potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu
  • firma musí predložiť aj jej interné právne dokumenty ako sú spoločenská zmluva a ďalšie dokumenty
  • za firmu musí doklad o identite a doklad o adrese predložiť konateľ spoločnosti
  • kópie týchto dokumentov musia byť overené notárom a apostilované
  • firma musí predložiť aj podnikateľský zámer a zoznam jej hlavných obchodných partnerov

Proces otvorenia bankového účtu v zahraničí trvá od 4-8 týždňov.

Banky sú sukromné subjekty a otvorenie účtu nie je nárokovateľné. Bankový úradníci rozhodujú o schválení otvorenia účtu na základe dôveryhodnosti ich budúceho klienta, čo najmä záleží od vhodných odpovedí v dotazníkoch a formulároch prihlášky na otvorenie účtu. Za účelom pomoci v tomto procese poskytujeme široké spektrum služieb od pomoci so získaním apostilu a osvedčení dokumentov až po služby komplexnej pomoci s otvorením účtu.

Otvorenie bankového účtuOsoby spôsobilé na otvorenie účtuPotreba apostilu 
Anglickoanglická Ltd. alebo fyzická osobaNie1.500 EUR
Hong Konganglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia500 EUR
Belizeanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR
Maltaanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.500 EUR
Čechyanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia100 EUR
Slovenskoanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia100 EUR
Švajčiarskoanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR
Dubajanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
1.500 EUR
Sv. Vincent a Grenadínyanglická Ltd.,
americká LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongská Ltd,
offshore spoločnosť,
fyzická osoba
Potrebný apostil na výpis z obchodného registra z jurisdikcie založenia1.000 EUR