Česká s.r.o. na predaj

Česká s.r.o. na predaj

Najefektívnejším spôsobom ako začať podnikať v Českej republike je ready made česká s.r.o.

Konateľom takejto spoločnosti sa stávate v priebehu hodín.

Na základe Vašich požiadaviek vo firme uskutočníme zmeny  vrátane obchodného mena, predmetu podnikania, a pod.. Zápis zmien do obchodného registra má iba deklaratórny účinok a podnikať môžete začať okamžite.

Aké sú výhody česká s.r.o. predaj ?

 • sú riadne zapísané v obchodnom registri – majú pridelené IČO,
 • sú registrované pre daň z príjmov – majú pridelené DIČ,
 • existuje zmluvná garancia, že nemajú žiadne záväzky,
 • základné imanie je splatené v plnom rozsahu,
 • nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť,
 • sú pripravené na rýchly prevod. Podpis prevodnej dokumentácie je štandardne v rozmedzí 1 – 3 dní.

Ďalšie výhody

 • Časová úspora niekoľkých týždňov oproti založeniu s.r.o. v ČR, Nie je potrebné skladať a blokovať základné imanie.
 • V Českej republike môžete začať podnikať v priebehu 1 – 3 dní.
 • Majiteľom spoločnosti v plnom rozsahu sa stávate počas jedného dňa .
 • Okamžitá možnosť v mene spoločnosti podpisovať zmluvy a vystavovať faktúry.

Túto službu ponúkame aj v Českej republike. Výhodou ready made s.r.o., registrovanej v ČR, je možnosť rýchleho prevodu obchodného podielu aj na území Slovenskej republiky.

Základné imanie, ktoré je už splatené, Vám ušetrí  potrebu skladania finančných prostriedkov na bankový účet. V ponuke sú spoločnosti registrované ako platcovia DPH, rovnako tak aj spoločnosti, ktoré k DPH registrované nie sú. Takúto spoločnosť Vám na želanie dokážeme zaregistrovať na DPH a to bez zbytočných prieťahov a finančných nákladov v podobe daňovej zábezpeky.

Okrem prevodu a založenia firiem, poskytujeme v Českej republike aj služby vedenia účtovníctva, daňové služby, DPH refundácie, intrastatu, vybavenie prekladov, apostily, superlegalizácie, nostrifikácie, aprobácie alebo uznania súdnych rozhodnutí, zabezpečenie pobytov a mnohé iné služby.

Firmy na predaj

 • Ku každej firme získate automaticky virtuálne sídlo na 1 rok grátis. Ceny sú konečné vrátane všetkých poplatkov a licencii.
 • Z dôvodu zachovania diskrétnosti nezverejňujeme celú databázu spoločností. Ak Vám nevyhovuje žiadna z horeuvedených firiem, kontaktujte nás o individuálnu ponuku.