Česká s.r.o. na predaj

Home/Česká s.r.o. na predaj
Česká s.r.o. na predaj2020-07-23T15:07:52+02:00

Najefektívnejším spôsobom ako začať podnikať v Českej republike je ready made česká s.r.o.

Konateľom takejto spoločnosti sa stávate v priebehu hodín.

Na základe Vašich požiadaviek vo firme uskutočníme zmeny  vrátane obchodného mena, predmetu podnikania, a pod.. Zápis zmien do obchodného registra má iba deklaratórny účinok a podnikať môžete začať okamžite.

Aké sú výhody česká s.r.o. predaj ?

  • sú riadne zapísané v obchodnom registri – majú pridelené IČO,
  • sú registrované pre daň z príjmov – majú pridelené DIČ,
  • existuje zmluvná garancia, že nemajú žiadne záväzky,
  • základné imanie je splatené v plnom rozsahu,
  • nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť,
  • sú pripravené na rýchly prevod. Podpis prevodnej dokumentácie je štandardne v rozmedzí 1 – 3 dní.

Ďalšie výhody

  • Časová úspora niekoľkých týždňov oproti založeniu s.r.o. v ČR, Nie je potrebné skladať a blokovať základné imanie.
  • V Českej republike môžete začať podnikať v priebehu 1 – 3 dní.
  • Majiteľom spoločnosti v plnom rozsahu sa stávate počas jedného dňa .
  • Okamžitá možnosť v mene spoločnosti podpisovať zmluvy a vystavovať faktúry.

Túto službu ponúkame aj v Českej republike. Výhodou ready made s.r.o., registrovanej v ČR, je možnosť rýchleho prevodu obchodného podielu aj na území Slovenskej republiky.

Základné imanie, ktoré je už splatené, Vám ušetrí  potrebu skladania finančných prostriedkov na bankový účet. V ponuke sú spoločnosti registrované ako platcovia DPH, rovnako tak aj spoločnosti, ktoré k DPH registrované nie sú. Takúto spoločnosť Vám na želanie dokážeme zaregistrovať na DPH a to bez zbytočných prieťahov a finančných nákladov v podobe daňovej zábezpeky.

Firmy 6.7.2020