Pri zakladaní s.r.o. osobne sa musíte pripraviť na časovo náročný a byrokraticky zaťažujúci proces. Ak sa chcete tomuto procesu vyhnúť riešením môže byť predaj novozaložených spoločností alebo spoločností s históriou online. Takýto jednoduchý spôsob ponúka spoločnosť Eprenur s.r.o. Viac informácií na vás čaká v tomto článku.

Novozaložené s.r.o.

V našej ponuke sa nachádzajú okrem iných možností aj možnosť kúpy novozaloženej s.r.o, ktorá bola založená výhradne s úmyslom ďalšieho predaja, takže nemá žiadne záväzky.

Výhody novozaložených s. r. o. :

 • Sú zapísané do obchodného registra
 • Je im pridelené IČO a DIČ
 • Sú už s úhradou základného imania
 • Nemajú akékoľvek záväzky
 • sú pripravené na okamžitý prevod

Spoločnosti majú v predmete podnikania viacero druhov živností:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
 • počítačové služby,
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • administratívne služby,
 • reklamné a marketingové služby,
 • vedenie účtovníctva,
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 • prípravné práce k realizácii stavieb,
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Ide o predmety podnikania, ktoré podnikatelia najčastejšie využívajú. Na základe individuálnej požiadavky klienta je možné predmety podnikania rozšíriť, prípadne zúžiť. Ide o komplex predmetov, ktoré sú najfrekventovanejšie využívané podnikateľmi. V prípade subjektívnych požiadaviek podnikateľa sa predmet podnikania dá zúžiť alebo rozšíriť.

Cena za novozaložené s.r.o ,ktorá je konečná ,je stanovená na 450EUR

Táto cena zahŕňa aj:

 • spracovanie dokumentácie súvisiacej s prevodom obchodného podielu , ktorá je vypracovaná advokátskou kanceláriou
 • súdny poplatok za podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra,
 • vykonanie ostatných zmien (zmena obchodného meno, sídla a konateľa spoločnosti).

Ak si prajete začať podnikať okamžite a chcete zabrániť stratám času vybavovaním s.r.o. osobne , premyslite si možnosť kúpy novozaloženej s.r.o

Potrebujete s.r.o. s históriou?

. V rámci osobných požiadaviek klienta mu vieme predložiť okrem novozaloženej s.r.o. taktiež s.r.o. s históriou. Týmto spoločnostiam bolo pridelené IČO a DIČ ,splatili základné imanie, rozdiel oproti novozaloženým s.r.o. je len v tom , že tieto firmy majú za sebou podnikateľskú minulosť. Avšak v prípade , že sa rozhodnete pre kúpu s.r.o s históriou vám bude zmluvne garantované , že takáto spoločnosť nemá žiadne záväzky ani pohľadávkyVýhodou kúpy spoločnosti s históriou je napríklad väčšia pravdepodobnosť získania úveru, pretože banky inak hodnotia spoločnosti s dlhšou existenciou.

Naša ponuka spoločnosti s históriou spolu so všetkými vyššie spomínanými poplatkami je 299EUR

S.r.o. registrované pre DPH

Popri už vyššie spomínaných spoločnostiach , ponúkame aj s.r.o. , registrované iba pre DPH. Využívané sú hlavne podnikateľmi, ktorí majú ambíciou začať podnikať okamžite ale čas im nedovoľuje prejsť celým procesom registrácie spoločnosti na daňovom úrade. Spoločnosti , ktoré sú platiteľmi DPH sa taktiež rozlišujú na novozaloženú s.r.o a s.r.o s históriou. Cena za novozaloženú s.r.o je 2900EUR, avšak pri s.r.o s históriou bude cena odlišná , v dôsledku niekoľkoročnej existencie firmy.

Ak iba začínate s podnikaním , máte možnosť dohodnúť sa na platbe vopred vo výške 25% z celkovej ceny s.r.o. a zvyšok máte možnosť doplatiť až po zápise spoločnosti do Obchodného registra

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám pomôžeme!