Je cena za ready-made spoločnosť konečná?Daná cena je konečná za predpokladu, že sa v spoločnosti nerobia dodatočné zmeny, akými sú napríklad rozšírenie predmetu činnosti, alebo navýšenie základného imania. Ďalšie náklady, okrem poplatkov za overenie Vášho podpisu u notára, či na matričnom úrade Vám pri kúpe ready-made spoločnosti nevzniknú.

Musím pri kúpe ready-made spoločnosti splácať základné imanie?

Nie. Každá z našich spoločností má základné imanie splatené v plnej výške a v procese kúpy ho nie je nutné opätovne splácať či dokladovať.. Zaplatíte iba uvedenú cenu za ready-made spoločnosť.

Mám dlh na sociálnom poistení. Môžem sa aj napriek tomu stať spoločníkom a konateľom ready-made spoločnosti?
Dlh na sociálnom poistení nepredstavuje prekážku pri kúpe ready-made spoločnosti, skúma sa iba pri založení spoločnosti.

Mám dlh na zdravotnom poistení. Môžem sa aj napriek tomu stať spoločníkom a konateľom ready-made spoločnosti?
Dlh na zdravotnom poistení nepredstavuje absolútne žiadnu prekážku pri kúpe ready-made spoločnosti a dokonca sa neskúma ani pri založení spoločnosti.

Mám dlh na daniach. Môžem sa aj napriek tomu stať spoločníkom a konateľom ready-made spoločnosti?
Daňový dlh predstavuje prekážku nadobudnutia majoritného obchodného podielu v spoločnosti, avšak nie je prekážkou čo sa týka konateľstva. Ak máte daňový dlh, máme pre Vás jednoduché riešenie. Ako spoločníka ustanovte namiesto Vás niekoho z Vašich blízkych (manžel, partner, rodičia, či deti). Konateľom môžete byť už Vy osobne. Po splatení Vášho dlhu Vám už nič nebude brániť, aby ste spoločnosť riadne prepísali na seba.

Potrebujem výpis z registra trestov?
Nie.Pri kúpe ready-made spoločnosti výpis z registra trestov nepotrebujete. Vaša bezúhonnosť bude automaticky preverená živnostenským úradom až po zápise zmeny údajov v obchodnom registri.

 Vyžaduje sa súhlas daňového úradu?
Nie. Súhlas daňového úradu sa nevyžaduje, za predpokladu, že nemáte daňový dlh. Vo všeobecnosti bude postačovať ak podpíšete vyhlásenie, že nie ste daňovým dlžníkom, ktoré pre Vás vypracujeme.

Kedy môžem konať za ready-made spoločnosť?
Za spoločnosť môžete konať odo dňa vzniku funkcie konateľa, čo je väčšinou deň, kedy dôjde k osobnému stretnutiu a k úhrade ceny za spoločnosť. Pri prevode na diaľku Vám presný dátum vzniku funkcie konateľa oznámime e-mailom.

Kedy je možné ready-made spoločnosti otvoriť účet v banke?
Otvoriť účet v banke je možné až po zápise zmeny údajov v Obchodnom registri. Je to preventívny krok, ktorý ma za cieľ zabrániť praniu špinavých peňazí. Bankový účet bude teda možné až keď budete ako konateľ zapísaný do Obchodného registra.

Majú ready-made spoločnosti pridelené DIČ?
Každá z našich ready-made spoločností má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré Vám oznámime v priebehu kúpy spoločnosti.

Dochádza ku zmene DIČ pri predaji ready-made spoločnosti?
Nie. DIČ spoločnosti sa nikdy nemení, rovnako tak ani IČO. Tieto identifikátory nemenia počas celého života spoločnosti bez ohľadu na to, ako a koľkokrát sa mení obchodné meno, sídlo, konatelia, či spoločníci spoločnosti.