Zákazníkom, ktorí chcú začať podnikať v Českej Republike, a chcú vyhnúť možným prieťahom pri zakladaní spoločnosti, ponúkame možnosť vybrať si z našich už existujúcich českých firiem. Alternatívne si môžete zvoliť založenie sro firmy v Čechách.

Medzi výhody firmy(gotowe spolki, vorratsgesellschaften)  v Čechách patrí:

–daň z príjmu 19%
– rozšírenie trhu o českých zákazníkov
– v EU fakturujete bez DPH medzi platcami DPH
– poplatok za prihlásenie firemného vozidla je iba 800 Kč (cca 30 EUR)

  • Založenie firmy v Čechách trvá 14-21 dní od podpísania dokumentov.
  • Konatelia aj spoločníci môžu byť cudzí štátni príslušníci a nepotrebujú na to žiadne povolenie na pobyt v prípade ak sú občanmi členského štátu EÚ alebo OECD.
  • České firmy s.r.o. a a.s. poskytujú obmedzené ručenie spoločníkov do výšky nesplateného základného imania zapísaného v obchodnom registri

Viac informácií na o založení firmy v čechách nájdete na https://www.etuls.sk/firma-v-cechach/