Predať, či nepredať svoju spoločnosť?

Táto otázka sa môže podobať na tú z diela hamlet, no [...]