Mnoho podnikateľov alebo nezainteresovaných osôb si myslí, že virtuálne sídlo je iba adresou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri pre ich firmu. No iba túto výhodu Vám virtuálne sídlo nemusí poskytovať. Ak si starostlivo vyberiete vhodného poskytovateľa tejto služby, môže Vám to priniesť oveľa väčší prospech. Je dôležité však podotknúť, že nie každý poskytovateľ virtuálneho sídla poskytuje rovnaký rozsah benefitov a servisu.

Adresa, označenie, preberanie pošty

Najdôležitejším aspektom, ktorý poskytovatelia takejto služby poskytujú je okrem virtuálneho sídla a písomného súhlasu so zriadením sídla aj označenie sídla firmy na dostatočne viditeľnom mieste na základe zákona alebo v súlade s príslušnou vyhláškou.

Ďalšou zo služieb, ktorí poskytovatelia poskytujú je preberanie poštových zásielok na mieste virtuálneho sídla. Zásielky, ktoré prídu na miesto virtuálneho sídla následne poskytovateľ zašle podnikateľovi alebo sa s ním dohodne na inom odovzdaní takýchto zásielok.

Samozrejme rozlišujeme rôznych poskytovateľov služieb virtuálneho sídla. Niektorí poštu preposielajú na ďalšiu adresu, naskenujú dôležitú korešpondenciu, v prípade dávajú možnosť expresného doručenia v priebehu 24 hodín.

Účtovnícke aj administratívne služby

Niektorí poskytovatelia virtuálneho sídla poskytujú rôzne doplnkové služby. Môže to byť poskytovanie služieb vedenia účtovníctva, či už vedenie jednoduchého, podvojného alebo môže ísť o zjednodušenú evidenciu.

Ďalšou alternatívou je poskytovanie administratívnych služieb a asistenčného servisu. Niektoré firmy pri poskytovaní služieb virtuálneho sídla poskytujú aj služby virtuálneho asistenta. Najčastejšie ide o organizáciu zvyčajných podnikateľských povinností.

Niektoré spoločnosti poskytujú firmám tzv. vyššiu úroveň služieb. Medzi ne môžeme zaradiť administratívne služby právneho charakteru. Môže ísť o servis rôznych zmien v spoločnosti ako najčastejšie hovoríme o zmene sídla, zmene spoločníkov alebo založenia firmy.

Pozor na nápadne výhodné ceny

Samozrejme je potrebné počítať s tým, že väčší rozsah služieb a benefitov poskytovateľa virtuálneho sídla bude stáť poskytovateľa aj vyššie náklady. Preto je veľmi pravdepodobné, že sa to môže odraziť aj na cene za poskytovanie virtuálneho sídla.

Ak sa však rozhodnete pre najnižšiu cenu alebo jednu z najnižších na trhu nemusí byť poskytované virtuálne sídlo vysokej kvality. Veľmi častým prípadom, pri zriadení virtuálneho sídla za nižšie ceny je kompenzácia, že na zriadenom virtuálnom sídle  je veľké množstvo spoločností.

V praxi sa vyskytujú viacero problémov pri poskytovaní takéhoto virtuálneho sídla a to tým, že je ťažšie sa dostať k extra službám, alebo tieto spoločnosti majú väčšie problémy s riadnym označením sídla firmy.  Nastavajú prípady, že nízke ceny virtuálneho sídla priťahujú na takúto adresu aj podozrivé firmy a následné takáto adresa sa môže stať podozrivou pre úrady.

Odporúčame Vám, ak ste sa rozhodli pre zriadenie virtuálneho sídla, aby ste si ho zriadili u poskytovateľa s nižším počtom klientov v sídle a s reálnou cenou na trhu a tak budete schopní využiť všetky výhody poskytovateľa na 100%.