Založenie firmy predstavuje pre každého úspešného podnikateľa určitý významný krok v jeho živote. No môže sa stať, že nastanú situácie, kedy to budete chcieť zabaliť, keď zistíte, že jednotlivé úkony sú spojené s príliš veľkou administratívou, ktorá Vám zaberie príliš veľa času. Preto sa stále viac ľudí rozhoduje pre spoločnosť na kľúč.

Postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Jedným zo základných výhod pri zakladaní spoločností sú výrazne časové a finančné úspory. Ak sa rozhodnete pre založenie firmy, je potrebné vybrať názov, štruktúru štatutárnych orgánov a zároveň ďalšie špecifiká.  Odborníci na túto problematiku, následne zadovážia všetky záležitosti súvisiace so založením za Vás.

Ak sa rozhodnete pre založenie firmy prostredníctvom odborníkov, v cene bude zahrnutá aj komunikácia s príslušnými úradmi či vybavovanie všetkých listín a s nimi súvisiace poradenstvo. Jednou zo špeciálnych ponúk je aj poskytnutie sídla spoločnosti. Ak sa rozhodnete zriadiť si aj lukratívnu adresu pre Vašu spoločnosť, tak získate všetky povinné náležitosti, ktoré s tým súvisia ako je napríklad označenie sídla alebo poštovej schránky.

Je potrebné vedieť, že ak sa rozhodnete pre založenie spoločnosti, tak celý proces môže trvať približne tri až štyri týždne. Rozhodujúcim článkom v procese založenia spoločnosti môže byť aj či zakladateľ disponuje základným kapitálom alebo sa rozhodne si ho požičať.

Vyriešte problém prostredníctvom ready made

Dokážete si predstaviť, že si kúpite spoločnosť ako hociktorý iný produkt alebo službu? Vošli by ste do obchodu, vybrali by ste si jednu spoločnosť, zaplatili by ste zaň a už je Vaša. Takáto spoločnosť by obsahovala presne to čo potrebujete ako splatený kapitál, bola by zapísaná v obchodnom registri a sídlo spoločnosti by mala na prestížnej adrese. Nezdá sa Vám to až príliš ľahko dostupné?

Niekedy si takéto veci ani predstavovať netreba, keďže už sú skutočné. Dnes sú takéto spoločnosti bežne dostupné, ktoré sú pripravené priamo na podnikanie. Nazývame ich tzv. ready made spoločnosti, ktorá je už zapísaná v obchodnom registri. Stačí si takúto firmu jednoducho zakúpiť, vybaviť potrebné dokumenty a môžete sa stať jej konateľom.

Toto jednoduché a vkusné riešenie Vám pomôže venovať Vašu snahu do rozbehu Vašej spoločnosti a tým zabránite plytvaniu časom a peniazmi.