Do rúk cudzincov prešlo v roku 2019 vyše 2000 spoločností. Kupcami boli predovšetkým Česi a Maďari, prekvapením boli Američania.

Z roka na rok sa zvyšuje počet spoločností, ktoré odchádzajú za hranice Slovenska. V roku 2019 tak učinilo spolu 2 765 slovenských spoločností. Oproti roku 2018 môžeme hovoriť o desať percentnom náraste. Zmeny boli rozoznateľné aj v prípade záujemcov o slovenské spoločnosti. Rumunov, ktorí o naše spoločnosti postupne strácajú záujem dobiehajú Američania.

Najviac spoločností bolo kúpených občanmi ČR (celkom 896) a občanmi Maďarska (691), ktorí si svoje miesta v počte kúpených slovenských spoločností držia dlhodobo. Dôvodom k obľúbenosti je geografická blízkosť oboch krajín a vzájomné historické a ekonomické väzby. To, že sa naše spoločnosti nachádzajú u našich susedov potvrdzujú aj čísla. Vyše polovica spoločností, ktoré boli predané cudzincom, skončili práve v rukách Čechov a Maďarov. Konkrétne ide o 1 587 spoločností. Susedia z Rakúska, Poľska a Ukrajiny kúpili dokopy 238 spoločností, to im však nestačí na Rumunov a Američanov, ktorí sa nachádzajú na treťom a štvrtom mieste. Aj napriek pomerne vysokému umiestneniu Rumunov ich záujem o slovenské spoločnosti medziročne klesá. V roku 2019 kúpili o 57 spoločností menej v porovnaní s minulým rokom. Naopak záujem Američanov, momentálne sa nachádzajúcich na štvrtom mieste rastie a porovnaní s rokom 2018 bol ich záujem silnejší o 22 spoločností.

Porovnanie počtu slovenských firiem, ktoré odišli do zahraničia v rokoch 2018 – 2019

Štát Počet firiem 2019 Počet firiem 2018 Medziročný nárast(+)/pokles (-)
Česká republika 896 647 +249
Maďarsko 691 557 +134
Rumunsko 116 173 -57
Spojené štáty americké 112 90 +22
Poľsko 102 95 +7
Bulharsko 83 82 +1
Veľká Británia 75 61 +14
Rakúsko 68 97 -29
Ukrajina 65 82 -17
Taliansko 64 58 +6