Ready made sro

Ready made sro

Ak chcete začať podnikať okamžite alebo sa chcete vyhnúť možným prieťahom pri zakladaní spoločnosti (súhlas správcu dane sa v praxi čaká dva a viac týždňov, živnostenský register a obchodný register trvajú ďalšie dva, tri a viac týždňov) či ich daňovej registrácií (na DIČ číslo alebo IČ DPH číslo sa čaká ďalšie týždne a mesiace a DPH registrácia vždy podlieha daňovej kontrole), odporúčame možnosť vybrať si z už existujúcich ready made sro. Existujúce firmy sú buď firmy bez histórie (tzv. ready made firmy) alebo firmy s históriou.

Ak máte záujem o firmu s históriou, tak Vám zašleme aj naskenovanú účtovnú a daňovú dokumentáciu na Vaše posúdenie.

ready made sro

Výhoda predaja ready made firiem

Označenie ready made sro sa používa ako označenie pre spoločnosť, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť klientovi okamžitý predaj hotovej spoločnosti a umožniť mu tak okamžité začatie podnikania. Ready made firma je spoločnosť, ktorá je zapísaná do obchodného registra, jej základný kapitál je splatený a má pridelenú identifikačnú číslo. Táto spoločnosť však nemá žiadnu hospodársku históriu, pretože dosiaľ nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Ready made sro, je spoločnosť tzv. čistá nemá teda žiadne záväzky, pohľadávky, vzťahy a podobne.

Založenie sro

Ak založíme novú spoločnosť, musíme prejsť celým procesom, ktorý môže trvať týždne. Výhodou ready made sro je možnosť podnikania už od podpísania zmluvy o prevode obchodného podielu. Pri zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, menovania vás za konateľa, okamžite sa uskutočníte na základe zápisu z valného zhromaždenia. Obchodné registre majú iba deklaratívnu účinnosť, to znamená, že výkonný riaditeľ sa stane v deň menovania valným zhromaždením a budete môcť podniknúť okamžite bez zbytočných oneskorení, ktoré vás čakajú pri zakladaní novej spoločnosti.

Konateľom / majiteľom spoločnosti sa môžete stať tromi spôsobmi.

Prvý spôsob je prechodom do zdĺhavého procesu a založenie novej spoločnosti. Druhým spôsobom je umožnenie okamžitého začatia podnikania formou zakúpenia hotových spoločností. Tretí spôsob je nákup staršej spoločnosti s históriou.

 • Ku každej firme získate automaticky virtuálne sídlo na 1 rok grátis. Ceny sú konečné vrátane všetkých poplatkov a licencii.
 • Z dôvodu zachovania diskrétnosti nezverejňujeme celú databázu spoločností. Ak Vám nevyhovuje žiadna z horeuvedených firiem, kontaktujte nás o individuálnu ponuku.

Dokumenty potrebné k predaju firmy

Pri predaji ready made sro je potrebná kópia pasu alebo občianskeho preukazu konateľa a spoločníkov. Iné dokumenty nie sú potrebné. Konatelia ani spoločníci nemusia mať v krajine založenia trvalý pobyt.

Služby po predaji

Po predaji ready-made sro poskytujeme všetky služby vrátane účtovníctva, prípravy daňových priznaní a založenia účtovných závierok do obchodného registra, ako aj doplnkové služby zmien na obchodnom registri a poskytovania sídla a skenovanie a preposielanie pošty. Počas trvania ready-made sro môžete potrebovať aj naše služby ohľadom zmien v obchodnom registri.

V cene za existujúce firmy je zahrnuté:

 • všetky úradné a súdne poplatky za predaj firmy a ako aj vykonanie ľubovoľného počtu Vami požadovaných zmien – t.j. zmena konateľa, spoločníka, názvu, sídla atď.
 • účtovná dokumentácia – Balance Sheet – súvaha, Income Statement – výkaz ziskov a strát
 • odovzdávací protokol k účtovníctvu a právnej dokumentácii
 • garancia bezdlžnosti, firma nemá dlhy ani pohľadávky
 • firme bolo pridelené IČO a DIČ
 • základné imanie firmy je splatené
 • firma je registrovaná pre daň z príjmu alebo aj DPH
 • firma je registrovaná v obchodnom registri
 • firma je registrovaná pre daň z príjmu
 • firma je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti

Ako prebieha prepis s.r.o.čky ?