Obchodný register na je zaplavený spiacimi firmami. Na Slovensku sa nachádza vyše 30-tisíc spoločností, ktoré nevyvíjajú žiadnu podnikateľskú aktivitu. Za posledné štyri roky  je to historicky najviac. Rozdiely v krajoch, kde tieto spoločnosti „fungujú“, sú obrovské.

Jedna z 10 firiem je neaktívna

V súčasnosti na Slovensku funguje niečo okolo 290 tisíc firiem (s.r.o. a akciových spoločností). Podľa interných odhadov bolo v roku 2019 až 30 717 neaktívnych firiem. Z toho vyplýva, že približne jedna z desiatich spoločností je u nás neaktívna.

Za rok 2019 bolo evidovaných najviac spiacich subjektov v histórii, od roku 2016 sa počet neaktívnych firiem zvýšil o 4 524.

Najviac neaktívnych subjektov je v Bratislavskom kraji

Najväčší podiel neaktívnych subjektov sa nachádza v Bratislavskom kraji. Ide presne o 13 008 firiem.

Na druhom mieste v počte neaktívnych subjektov sa umiestnil Trnavský kraj s 3 407 spiacimi firmami. Naopak najmenej spiacich spoločností sídli v Trenčianskom kraji – 1 387.