sro na predaj

Nestrácajte čas a financie na založenie sro alebo registráciu DPH. Našim zákazníkom, ktorí majú záujem začať podnikať okamžite, prípadne sa chcú vyhnúť eventuálnym prieťahom pri založení novej spoločnosti alebo daňovej registrácií spoločnosti vieme ponúknuť na výber z už existujúcich ready-made sro na predaj alebo iné spoločnosti podľa ich požiadaviek. Vyššie uvedené sro na predaj boli založené najmä za účelom ďalšieho odpredaja zákazníkom a z toho dôvodu doposiaľ nevykonávali žiadnu  podnikateľskú činnosť. V prípade, že sa rozhodnete pre niektorú z nami ponúkaných spoločností, tak tento predaj sro bude zverený skúsenému kolektívu advokátskej kancelárie a spolupracujúcim účtovníkom. Už nemusíte míňať peniaze a strácať čas so zdĺhavým procesom zakladania spoločnosti a jej registráciou pre daň z pridanej hodnoty.

Typy sro na predaj

 1. Mesačný platca DPH – spoločnosť je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty a je povinná každý mesiac podávať DPH priznanie, avšak môže si uplatniť vratku napríklad pri kúpe počítačov, mobilných telefónov, motorového vozidla alebo nehnuteľnosti, prípadne pri iných investíciách. Dokonca v prípade kúpy nehnuteľnosti, ktorá bola dlhšie ako 5 rokov vo vlastníctve iného platcu DPH platí len cenu bez dane z pridanej hodnoty (na rozdiel od iných platcov dane z priadnej hodnoty).
 2. Štvrťročný platca DPH – výhodou je, že na rozdiel od mesačného platcu DPH, nie je povinný podávať každý mesiac DPH priznanie. Toto DPH priznanie podáva štvrťročne, avšak na vratku DPH štvrťročný platca DPH musí počkať o niečo dlhšie ako mesačný platca DPH.
 3. Neplatca DPH – táto spoločnosť nie je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty a preto nie je povinná podávať DPH priznanie, avšak v tomto prípade si samozrejme nemôže uplatniť vratku DPH napríklad pri kúpe motorového vozidla alebo kúpiť motorové vozidlo bez DPH pri dovoze z iného štátu.
 4. ready-made sro – úplne čistá firma bez akejkoľvek histórie
 5. firma s históriou – fima s predchádzajúcimi obratmi, vhodná na leasing alebo úver s nižšiou akontáciou

sro na predaj

Naše sro na predaj spoločnosti:

 • sú zapísané v Obchodnom registri SR;
 • majú pridelené IČO a DIČ;
 • pred zápisom do Obchodného registra SR získali osvedčenie o živnostenskom oprávnení na príslušnom okresnom úrade (živnostenské oprávnenie);
 • základné imanie týchto spoločností je vždy splatené v plnom rozsahu (5.000,- EUR);
 • sú registrované pre daň z príjmu;
 • nemajú žiadne záväzky, pohľadávky, ani dlhy.

Nakoľko konateľom vyššie uvedenej spoločnosti sa stávate už odo dňa uvedeného v rozhodnutí jediného spoločníka alebo v zápisnici z valného zhromaždenia spoločnosti, tak nemusíte čakať kým sa sro na predaj ukončí, keďže prevod väčšinového obchodného podielu je podľa Obchodného zákonníka účinný až zápisom zmeny v Obchodnom registri SR. Prakticky už od momentu podpisu prevodovej dokumentácie môžete konať ako konateľ v mene spoločnosti v plnom rozsahu a samostatne.

Prevod sro na predaj

V rámci prevodu sro na predaj pre Vás vieme zabezpečiť zmenu:

 • obchodného mena,
 • sídla,
 • spoločníka a konateľa,
 • predmetov činnosti (živností),
 • iných údajov.

V cene za prevod obchodného podielu je taktiež zahrnutý poplatok za zápis zmeny spoločníka a konateľa, sídla, obchodného mena a predmetov činnosti v Obchodnom registri SR. V cene nie je zahrnutý notársky poplatok za overenie pravosti podpisu nadobúdateľa na zmluvách o prevode obchodného podielu (poplatok notár 2,90 EUR/ks, poplatok matrika – 0,50 EUR/ks).

Firmy na predaj

 • Ku každej firme získate automaticky virtuálne sídlo v Bratislave na 1 rok grátis. Ceny sú konečné vrátane všetkých poplatkov a licencii.
 • Z dôvodu zachovania diskrétnosti nezverejňujeme celú databázu spoločností. Ak Vám nevyhovuje žiadna z horeuvedených firiem, kontaktujte nás o individuálnu ponuku.