Najdôležitejšie je ak chcete kúpiť ready made spoločnosti, dať si pozor na to, od koho spoločnosť kupujete. U firmy, ktorá predáva hotové výrobky, je dôležitá vďaka skutočnosti ako skúsenosti firmy, jej spoľahlivosti, dĺžke podnikania v tejto oblasti, ale aj referencii spokojných zákazníkov. Dôležité je tiež dať pozor na právnu podporu. Kúpiť ready made spoločnosti je rozhodnutie, v ktorom sa riziko nevypláca.

ready made spoločnosti

Ready made spoločnosti – na čo si dať pozor?

Serióznu spoločnosť je možné rozpoznať podľa jej chovania. Táto spoločnosť bude vyžadovať osobné stretnutie a to minimálne jedenkrát. Také stretnutia vám umožnia presvedčiť sa o kvalite danej spoločnosti a ich služieb. Znakom serióznej firmy je snaha predávať firmu iba serióznym klientom. Preto bude takáto spoločnosť trvať na osobnom stretnutí. Okrem toho Vám poskytne informácie aj o alternatívach a ich výhodách a nevýhodách ako aj cene, napríklad o založení novej spoločnosti.

Aby ste zabránili možným problémom, mali by ste trvať na podpísaní preberacieho protokolu. Týmto spôsobom sa vyhnete možným ďalším problémom, ktoré súvisia s odovzdávaním a predávaním dokumentov.

Pred predajom spoločnosti si overte, či predávajúci ready made spoločnosti poskytuje záruku o čistote spoločnosti. Túto záruku vždy vyžiadajte v papierovej podobe.

Dajte si pozor na to, aby dokumenty na zakúpenie spoločnosti boli pripravené právnikom. Takéto dokumenty vám poskytnú istotu o serióznosti predajcu ready made spoločnosti, ale aj o tom, že dokumenty sú pripravené podľa aktuálnych právnych predpisov. Prevod obchodného podielu nie je jednoduchou záležitosťou, preto by sa mal riešiť právnikom z oblasti korporátnej praxe, ktorý pracuje pod advokátskou kanceláriou. Advokátska kancelária má poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom povolania.

Ak ste prijali rozhodnutie sa zpozornite aj ide o podozrivo nízku cenu za ready made spoločnosti. Cena by mala byť transparentná. Dôležité je skonštatovať, či je uvedená cena konečná, aby ste neboli prekvapení z dodatočných poplatkov za vykonanie zmeny v spoločnosti.

Dokumenty k predaju ready made spoločnosti by ste mali vyžiadať v elektronickej aj tlačenej podobe. Dokumenty v elektronickej podobe vám umožnia využiť služby advokáta, ak budete chcieť vo vašej spoločnosti vykonať ďalšie zmeny. Toto riešenie je prínosné vtedy, ak ste neboli spokojní so spoločnosťou, ktorá vám ready made spoločnosti predala.