Strácanie času zdĺhavými procesmi pri zakladaní spoločnosti alebo registrácie DPH je dnes už otázkou minulosti. Predaj firmy je možnosť zakúpenia hotových spoločností alebo spoločnosti s históriou so 100% garancií bezdlžnosti. Výhodou zakúpenia spoločnosti je možnosť začať podnikať okamžite od podpísania zmluvy o prevode obchodného podielu.

predaj firmy

Ready made sro

O ready-made spoločnosti hovoríme v prípade, že spoločnosť nemá žiadnu históriu, nebola vykonaná taká žiadna činnosť a spoločnosť je úplne čistá.

Firmy s históriou

Spoločnosť s históriou je opakom ready-made spoločností. Ide o spoločnosť, ktorá má za sebou ekonomickú históriu, spoločnosť bola po určitý čas už aktívna a bola tu vykonávaná podnikateľská činnosť. História spoločnosti má niekoľko výhod. Jednou z výhod je skutočnosť, že spoločnosť, ktorá niekoľko rokov existovala v očiach obchodných partnerov pôsobí dôveryhodnejšie. Významnou výhodou u spoločnosti s históriou je možnosť účasti na verejnom obstarávaní, pri ktorej je podmienkou preukázania kladných výsledkov hospodárenia za niekoľko rokov spätne.

Platca DPH

Ak je spoločnosť daňovníkom DPH, vážia sa na túto skutočnosť tiež s určitými výhodami. Výhodu plátce DPH má napr. Pri kúpe automobilu alebo nehnuteľností. Pokiaľ spoločnosť ako daňový subjekt rozhodne kúpiť automobil, daňový úrad tejto spoločnosti vráti 20% z hodnoty vozidla. Výhodou DPH pri kúpe nehnuteľnosti je možnosť kúpiť nehnuteľnosť bez DPH a to ako u cezhraničného aj vnútroštátneho predaja. Ďalšou výhodou je cezhraniční kúpu automobilu a iných tovarov alebo služieb, kde Vám predajca priamo poníží cenu o 20% resp. Inú sadzbu v danej krajine.

Mesačný a kvartálny platca DPH

Je výhodnejšie mať mesačnú alebo štvrtú daňovú DPH? Aj daň z pridanej hodnoty má svoje daňové obdobie, kedy sa podáva daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Obdobie u tohto druhu daní je dané zákonom a to buď mesačne alebo štvrťročne. Mesačné DPH má výhodu v porovnaní s neplatcom DPH, avšak s touto výhodou je spojená aj nevýhoda vo forme väčšej administratívy a viacerých platieb.

Kvartálny platcom DPH sa však novovzniknutá spoločnosť môže stať po niekoľko rokoch hospodárskej existencie po vydaní DPH registrácie. Jednoduchým riešením ako byť štvrťročným DPH poplatníkom a ušetriť čas a finančné výdavky je okamžite zakúpiť hotovú spoločnosť alebo spoločnosť s históriou.

Neplatca DPH

Po založení novej spoločnosti má spoločnosť automaticky status neplatcu DPH. Ak sa takáto spoločnosť registruje na DPH ako daňovník a neskôr prestane spĺňať podmienky pre DPH, môže takáto spoločnosť požiadať o zrušenie registrácie a znovu sa stane neplatiteľom dane z pridanej hodnoty. Neplatca DPH nemá povinnosť podávať daňové priznanie pre DPH. Výhodou je teda minimálna administratívna náročnosť, ale takáto spoločnosť si nemôže uplatniť DPH.

  • Ku každej firme získate automaticky virtuálne sídlo na 1 rok grátis. Ceny sú konečné vrátane všetkých poplatkov a licencii.
  • Z dôvodu zachovania diskrétnosti nezverejňujeme celú databázu spoločností. Ak Vám nevyhovuje žiadna z horeuvedených firiem, kontaktujte nás o individuálnu ponuku.