Nechcete zbytočne strácať čas zakladaním firmy a jej registráciou na DPH. Riešením vášho problému je kúpa či už ready-made sro alebo firmy s históriou. V ponuke máme mesačných platcov DPH aj 1/4 ročných platcov DPH. Ponúkame široké spektrum rôznych firiem. Predtým než kúpim sro platca DPH si musím byť istý, že rozumiem základným pojmom pri výbere firmy.

Základné pojmy predtým než kúpim sro platca dph?

V čom spočíva rozdiel medzi ready-made sro a firmou s históriou Absolútne novými firmami sú ready made sro, tie nerealizovali nikdy náplň svojej činnosti. Tým pádom sú absolútne čisté.

Firma s históriou – obyčajne funguje na trhu jeden a viac rokov. Obrovským plusom firiem s históriou je, to že po naplnení ďalších podmienok sa môžu stať1/4 ročný platci DPH. Medzi ďalšie plus firiem s históriou patrí to, že sa môžu zúčastniť  verejných obstarávaní, tendrov, napĺňajú predpoklad 2 ročného fungovania na trhu, ktorý je potrebný na získanie úveru. Rovnako tieto firmy majú nižšie akontácie pri úvere na automobil a lízingu. Firma s históriou je tiež dôveryhodnejšia pre obchodných partnerov.

Neplatca DPH – Nevýhodou firmy , ktorá nie je platcom DPH, tkvie v tom, žejej nie je umožnené uplatňovať si 20% z ceny nakúpených tovarov, ako mobilov, dopravných prostriedkov, nehnuteľností či služieb ( nájom, mobilný paušál). Jej výhodou však je, že nie je povinná podávať každomesačne alebo štvrťročne DPH priznania.

Mesačný platca DPH – Veľkou výhodou firmy, ktorá je platcom DPH, je to,  že jej daňový úrad jej zašle vratku DPH, a to 20% z ceny kúpených mobilných telefónov, nábytku, dopravných prostriedkov, , nehnuteľností a služieb (súčasne však firma nesmela dodať aj tovary a služby, z ktorých je povinnosť odvádzať DPH). Mínusom tejto firmy je to, že musí podávať každomesačne DPH priznania .

¼ ročný platca DPH – Jej výhodou je to, že nemusí podávať daňové priznanania daňovému úradu každomesačne, stačí raz za štvrťrok.Mínusom je to, že ak si chce uplatniť vratku DPH na daňovom úrade, tak čaká na ňu dlhší časový horizont ako mesačný platca DPH.

Ako kúpim sro platca dph?

Uskutočňovanie predaja sro – Na začiatku kupujúci poskytne údaje o názve, sídle, nových spoločníkoch a konateľoch. Ďalší krok tkvie v príprave dokumentácie k prevodu, tú vyhotovia právnici. Následne sa prevodová dokumentácia podpíše a kupujúci uhradí kúpnu cenú, ktorá sa uloží do advokátskej úschovy. Advokát kúpnu cenu vypustí z úschovy na účet  predávajúceho až v okamihu zápisu zmien do obchodného registra.

Postup – kúpim sro platca dph

Každá ready-made spoločnosť:

  • Je riadne zapísaná v OR;
  • má v plnom rozsahu splatené základné imanie (5 000 €) ;
  • disponuje registráciou k dani z príjmu;
  • má pridelené DIČ a IČO;
  • disponuje oprávnením na výkon podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenie);
  • neeviduje žiadne pohľadávky, záväzky ani dlhy.

Nakoľko spoločníkom takejto firmy sa stanete už v momente podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu, nemusíte čakať kým sa predaj spoločností ukončí. V ich mene môžete konať samostatne a v plnom rozsahu už od okamihu, kedy ste podpísali zmluvu. Zapísanie zmien spoločníka v OR má už len potvrdzujúci účinok.

Počas predaja pre vás zabezpečíme zmenu konateľa, spoločníkov aj sídla spoločnosti. Okrem uvedeného možno zmeniť tiež jej názov, predmet či predmety jej činnosti (živnosti) a ďalšie informácie.

Cena je vrátane poplatku za zápis zmeny spoločníka a konateľa v OR. Nezahŕňa notárske poplatky pri verifikácii pravosti podpisov na zmluve o prevode obchodného podielu (matrika – 0,50 € / 1 ks, notár 2,90 € / 1 ks).

Práve prebieha akcia – zľava min. 350€ na kúpu s.r.o.

  • Ku každej firme získate automaticky virtuálne sídlo v Bratislave na 1 rok grátis. Ceny sú konečné vrátane všetkých poplatkov a licencii.
  • Z dôvodu zachovania diskrétnosti nezverejňujeme celú databázu spoločností. Ak Vám nevyhovuje žiadna z horeuvedených firiem, kontaktujte nás o individuálnu ponuku.

Výhody – kúpim sro platca DPH

Už dávno nie je nevyhnutné strácať drahocenný čas ani finančné prostriedky pri zakladaní spoločnosti a jej  registrácii za účelom platby DPH. Klientom, ktorí potrebujú s podnikaním začať ihneď, alebo tým, ktorí nemajú záujem o prieťahy pri zakladaní firmy a jej daňovej registrácii, sme vytvorili príležitosť vybrať si z nášho portfólia existujúcich ready-made s. r. o., alebo iných firiem. Všetky tieto firmy boli založené exkluzívne za účelom ďalšieho predaja zákazníkom, vo svojej histórii nenesú výkon žiadnej podnikateľskej činnosti. V prípade, že si niektorú z našich spoločností vyberiete, zveríme samotný predaj spoločností skúseným advokátom a účtovníkom.