Osoby oprávnené na zápis partnera verejného sektora do RPVS

Zápis do RPVS sa realizuje len prostredníctvom oprávnenej osoby a len [...]