Každá naša ready-made spoločnosť:
  – je zapísaná v obchodnom registri;
  – jej základné imanie je splatené v plnom rozsahu (5 000 EUR) ;
  – je registrovaná pre daň z príjmu;
  – bolo jej pridelené IČO a DIČ;
  – získala oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenie);
  – nemá žiadne dlhy, záväzky ani pohľadávky.

  V procese predaja zabezpečíme zmenu sídla, spoločníkov a konateľa, okrem toho je možné zmeniť názov, predmety činnosti (živnosti) a iné údaje.

  Cena zahŕňa aj poplatok za zápis zmeny konateľa a spoločníka v obchodnom registri. Cena nezahŕňa notársky poplatok za overenie pravosti podpisu na zmluve o prevode obchodného podielu (matrika – 0,50 EUR/ks, notár 2,90 EUR/ks).

  Keďže spoločníkom takejto spoločnosti sa stanete už okamihom podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu, tak nemusíte čakať než sa predaj firiem ukončí. V mene spoločnosti budete teda môcť konať v plnom rozsahu samostatne už od momentu podpisu zmluvy. Zápis zmeny spoločníka do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.

  Odoslaním objednávky zasielate nezáväznú objednávku našich služieb.