Nestrácajte čas a peniaze zakladaním sro a DPH registráciou a vyberte si svoju spoločnosť z veľkého zoznamu ready-made sro a firiem na predaj s históriou. Predaj sro s DPH trvá týžden ale založenie sro a registrácia DPH dva mesiace.

Sídlo firmy – využite služby virtuálneho sídla, elektronickej schránky a administrácie pošty iba od 9€/mesačne a neutracájtefinanciena kancelárske priestory.

Agentúra dočasného zamestnávania („ADZ“)– ADZ je spoločnosť, ktorá získala osobitnú licenciu a môže zamestnať zamestnancov, následne  ich prenajať inej firme, napr. fabrike. V prípade, keď druhá firma už nepotrebuje zamestnancov, nemusí im dávať výpoveď a čakať než skončí výpovedná doba, stačíiba ak zruší prenájom . Na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré môžu dať výpoveď zamestnancovi len z veľmi obmedzených dôvodov, ktoré sa vo väčšine aj tak nenaplnia (najčastejším výpovedným dôvodom je zrušenie pracovnej pozície, ale takú pozíciu potom nemožno nejaký čas obnoviť), agentúra dočasného zamestnávania uvádza ako jeden z výpovedných dôvodov, že fabrika (nájomca) zrušil nájom zamestnanca.

Ready-made sro – ready-made sro je firma bez akejkoľvek činnosti, nikdy neaktívna a bez histórie. Poznáte výhody spoločností ready-made sro a firiem s históriou?Viete aký je medzi nimi rozdiel?

Firma s históriou – práve firmy s históriou sa môžu zúčastniť na tendroch a obstarávaniach, v ktorých je nevyhnutná určitá doba existencie.Ďalšou výhodou firmy s históriou je, že zvyčajne pri leasingu alebo úvere na automobil takáto spoločnosť zaplatí oveľa menšiu akontáciu.

Neplatca DPH – neplatca nepodáva DPH priznanie,čo znamená, že si nemôže uplatniť vratku DPH.

Platca DPH – výhodou platcu DPH je, že Vám daňový úrad pri kúpe auta vráti 20% z kúpnej ceny v podobe vratky. Pri kúpe nehnuteľnosti (po 5 rokoch) alebo cezhraničnej kúpe auta, alebo vecí Vám priamo predajca poníži cenu kupovaného predmetu / služby o 20% (resp. podľa sadzby v danom štáte). Čo sa týka kúpy nehnuteľností je možné zaplatiť cenu bez DPH aj pri vnútroštátnom predaji.

Mesačný platca DPH – pri mesačnom platcovi DPH je potrebné podávať DPH priznania každý mesiac, cena za spracovanie účtovníctva je vyššia. Výhodou sa stáva, že aj vratky DPH prídu skôr.

1/4 ročný platca DPH – štvrťročný platca DPH podáva DPH priznania len každé tri mesiace. Zároveň aj na vratky DPH je potrebné čakať dlhšiu dobu.

Priznanie DPH – podanie DPH priznania od 10€.

Daňové priznanie – podávame a pripravujeme daňové priznanie od 90€.

Predaj sro s dph

Ako prebieha predaj sro s DPH

  1. Krok – Výber vašej spoločnosti

Ten najjednoduchší krok – vyberte si TU z nášho WORD formulára potrebné zmeny, ktoré potrebujete na vami vybranej ready made s. r. o.  zrealizovať a doplňte k nim príslušné informácie. V kúpnej cene je zahrnutá zmena konateľa aj spoločníkov. Ďalej je možné zmeniť napr. výšku základného imania, názov, adresu sídla spoločnosti a iné informácie.

  1. Krok – Firemné účtovníctvo

V prípade záujmu vám ešte pred prevodom spoločnosti vieme poskytnúť účtovnú a daňovú dokumentáciu vašej budúcej firmy v elektronickej podobe, aby ste získali úplný prehľad o jej stave a minulých transakciách. Samozrejme, očakávame od vás záväzok zachovania dôvernosti týchto účtovných údajov.

  1. Krok – Úhrada kúpnej ceny

Prostredníctvom advokátskej úschovy prebehne úhrada kúpnej ceny a príslušných. Týmto spôsobom zabezpečíme, že predávajúci získa sumu kúpnej ceny až v momente riadneho zápisu zmien v obchodnom registri.

  1. Krok – Podpísanie prevodovej dokumentácie

Po vašej úhrade vám k podpisu zašleme príslušné prevodové dokumenty, ktoré sa stanú podkladom k zmene konateľa (konateľov) a spoločníkov, prípadne k doplneniu živností či zmene adresy sídla spoločnosti. Originály všetkých týchto dokumentov bude nevyhnutné naskenovať a poslať (prípadne priniesť) priamo do našej kancelárie.

  1. Podaj zmien na obchodný register

Hneď na ďalší pracovný deň podáme prevodové dokumenty na obchodný register. Podobne ako pri založení sro, ihneď po vykonaní zápisu zmien si môžete otvoriť firemné bankové účty a požiadať o výpis z OR. Zároveň vybavíme príslušné podania na finančný úrad a živnostenský register.

  1. Zápis

V mene vašej novej firmy budete môcť v plnom rozsahu konať ihneď po úhrade poplatkov.

  • zmena sídla, názvu, spoločníkov a konateľov je zahrnutá v cene za prevod
    *cena sa navýši o 200€, ak si nadobúdateľ neobjedná preposielanie/skenovanie pošty a sídlo v Bratislave II alebo z iných vybraných miest

Výhody predaj sro s DPH

Chcete s podnikaním začať ihneď? Radi by ste sa vyhli potenciálnym prieťahom, ktoré spravidla pri založení firmy vznikajú? Viete, že k založeniu treba v praxi 2 a viac týždňov na získanie súhlasu od príslušného správcu dane? K tomu si pripočítajte ďalšie 2-3 a viac týždňov pre obchodný a  živnostenský register.  Prirodzene, netreba zabudnúť na ďalšie týždne (až mesiace) potrebné pre daňovú registráciu (čakacia doba na DIČ / IČ DPH, registrácia k DPH podlieha vždy daňovej kontrole). Preto vám odporúčame využiť rýchlejšiu a príjemnejšiu cestou, ktorou je kúpa už existujúcej, tzv. ready made s. r. o., teda spoločnosti bez obchodnej histórie, prípadne spoločnosti s históriouReady made s. r. o. bez histórie – tieto spoločnosti neevidujú vo svojej histórii nijakú podnikateľskú činnosť. Spoločnosť (s. r. o. ) s históriou – tieto spoločnosti evidujú vo svojej histórii vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Úvery

Jedna z najvýraznejších výhod spoločnosti s históriou je fakt, že získavajú výhodnejšie podmienky od bánk pri žiadostiach o podnikateľské úvery (napr. kontokorentný), a to práve na báze historických ziskov a obratov.

Tendre

Ďalšia veľká výhoda spoločností s podnikateľskou minulosťou je naplnenie podmienky preukázania predchádzajúcich referencií na dokončené zákazky, ktorú kladú niektoré typy privátnych aj štátnych tendrov. Týmito sa nové spoločnosti nemajú možnosť preukázať.