Na každú tisícku Slovákov pripadá 53 spoločností, očakáva sa však pokles

2020-06-16T15:57:36+02:00

Rok 2019 bol prelomovým, čo sa týka počtu novozaložených spoločností. [...]