Pre cenovo najefektívnejšie riešenia a umožnenia poskytovať svojim zamestnancom podiely v spoločnosti (tzv. zamestnanecké opcie s postupným uvoľňovaním, t.j. employee option with vesting, zamestnanecké akcie, t.j. employee shares) slúžia startup podnikateľom štruktúry spoločností zahŕňajúce lokálne spoločnosti s.r.o., anglické Ltd., americké LLC, americké Ltd. a offshore spoločnosti.