Podnikatelia pri svojich transakciách často potrebujú zachovávať anonymitu, aby zabránili konkurencii predbehnúť ich  pri príprave na obchodné transakcie. Vhodným a úplne legitímnym nástrojom na dosiahnutie tejto anonymity je založenie LLC, založenie Ltd. v USA alebo založenie firmy v Anglicku alebo založenia spoločnosti v offshore jurisdikcii (Ltd. je rovnaký typ spoločnosti ako Inc., Corp alebo Co., pričom ide len o iné označenie toho istého).

Spoločníci, akcionári a majitelia spoločnosti

Zoznam spoločníkov LLC je neverejný a interný dokument spoločnosti a na žiadnom úrade sa neregistruje. Posiela sa každý rok na daňový úrad (IRS), ale tento úrad ho verejnosti neposkytuje. Ak podnikatelia chcú mať úplnú a dôslednú anonymitu, tak si môžu založiť spoločnosti v offshore jurisdikcii (napr. s medzistupňom vo forme LLC a následne posledného vlastníka offshore spoločnosti). Najlacnejšie založenie offshore spoločnosti stojí od € 1’000 vrátane poplatkov. Avšak záujemcov upozorňujeme, že lacné offshore spoločnosti sú spojené s extrémne nekvalitnými službami, a preto im odporúčame vybrať si aspoň mierne kvalitnejšie riešenie, ktoré stoja od € 1’400.

Pre dosiahnutie anonymity a utajenia pri transakciách sa využívajú aj nominee directory (t.j. najatí konatelia a manažéri). Tu treba vziať do úvahy tri aspekty: (i) dôveryhodnosť týchto konateľov, (ii) prípadné daňové zaťaženie, (iii) únik informácií a (iv) cena. Čo sa týka dôveryhodnosti, tak nominee konatelia, ktorí sú primerane profesionálne, a pri ktorých sa dá overiť, že nejde o nejakých špekulantov (ktorí majiteľov spoločnosti oberú o majetok), stojí od € 4’000 až do € 10.000 ročne. Takýto nominee konatelia však zvyčajne chcú veľmi veľa detailných informácií o skutočnom biznise a prebiehajúcich transakciách a niekedy aj odmietajú podpisovať, ak neurobia hĺbkový audit aktív a due dilligence spoločnosti. Audit síce nemusí byť problém, ale je lepšie, keď niektoré informácie zostávajú v okruhu ľudí, ktorým netreba vysvetľovať každý detail a zároveň je možné spoľahnúť sa, že aj informácie, ktoré získajú len tak neuniknú v nevhodných situáciách konkurentom, tretím osobám alebo úradom. Hoci daňová otázka nemusí byť primárna alebo smerodajná, nominee konateľ by mal mať pobyt mimo ČR alebo SR, pretože budúcnosť možno prekvapí a tiež daňová otázka sa stane dôležitá. Ak máte záujem o možnosti optimalizácie dane z kapitálových výnosov, tak nás kontaktujte, pretože táto téma si vyžaduje detailnejšie analýzu presahujúcu rámec tohto textu.

Pri zohľadnení všetkých troch aspektov (dôveryhodnosť, dane, únik informácií), Vám najviac odporúčame, aby nominee konateľom bol niekto z našich spolupracovníkov. Spĺňame najlepšie všetky predpoklady, ktoré sme popísali, a hoci jej služby nie sú najlacnejšie, tieto služby poskytujeme za € 3’000 ročne.

Priebežné služby

Ďalej, je pre Vás dôležité mať profesionálneho poskytovateľa služieb na splnenie priebežných povinností a úradných poplatkov. S poskytovaním týchto služieb máme tiež dlhoročné skúsenosti, takže v tomto ohľade sa budete môcť spoľahnúť, že Vás vždy upozorníme na priebežné povinnosti a formality, a zároveň je vždy za Vás budeme pripravení vybaviť.

Daňové otázky

Len na okraj treba spomenúť, LLC je daňovo transparentné, t.j. neplatí v USA dane, ale svoje zisky posúva na jej spoločníkov, ktorí potom platia dane vo svojej domácej jurisdikcii. Keďže slovenská alebo slovenské daňové úrady z čisto formálneho hľadiska môžu chcieť zdaniť aj zahraničné spoločnosti, ktoré majú konateľov s pobytom v ČR alebo SR, hoci reálne sa nemajú ako dozvedieť, kto je konateľom LLC, tak je lepšie, aby konateľom LLC bola fyzická osoba, ktorá má pobyt mimo SR alebo ČR.