Rezervácia
dotazník
 • Mini Biz Pro

  90€ 140€ 190€ 12. mesiacov
  9€ 14€ 19€ mesačne*
  Registračné sídlo pre zápis do obchodného registra, živnostenského alebo iného registra
  Preberanie pošty, skenovanie pošty, preposielanie pošty
  Preberanie, monitoring a preposielanie správ z elektronických schránok
  * pri mesačnej platbe aktivačný poplatok 190€ pre Mini a 140€ pre Biz a 90€ pre Pro
 • Cena: 0,00 €
 • cena pri BIZ a PRO v USA, Anglicku a Hong Kongu zahŕňa iba skenovanie úradnej pošty z obchodného registra, súdov, daňových úradov a iných štátnych orgánov
 • 0,00 €