Existujúce firmy sú už skôr založené a v obchodnom registri zapísané obchodné spoločnosti bez záväzkov a pohľadávok, s garanciou bezdlžnosti. Exitujúce firmy majú vybavené živnosti, takže podnikáte okamžite a spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky.

Výhodnosť anglických spoločností vyplýva najmä z toho, že jej spoločníci, ktorí nie sú rezidenti vo Veľkej Británii, neplatia vo Veľkej Británii žiadne dane z dividend a podielov na zisku vyplácaných anglickými spoločnosťami tejto fyzickej alebo právnickej osobe. Okrem toho v rámci Európskej únie dividendy a podiely na zisku vyplácané dcérskou spoločnosťou v prospech materskej spoločnosti nie sú zdaniteľné, t.j. právo EÚ zakazuje zdaňovanie dividend medzi dcérskou a materskou spoločnosťou.

V prípade záujmu o tieto služby nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

Zdanenie spoločností vo Veľkej Británii

– daň z príjmu pri zisku do 300.000 GBP: 20%
– daň z príjmu pri zisku nad 300.000 GBP: 21%
– sadzba DPH: 20%

Zoznam ready-made spoločností v Anglicku

 
NázovSídloZaložená
Cena
Apgar Ltd
London, England
Oktober 2014
2.300€
Whitlash Ltd.
London, England
Oktober 2014
2.300€
Maudlow Ltd.
London, England
Oktober 2014
2.300€
Sacto Ltd.
London, England
Oktober 2014
2.300€