Firmy ~ Dane ~ DPH ~ Účtovníctvo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Skúsenosti.

Vieme, čo robíme. Ak uvádzame, dobu trvania služby, predaja firmy, alebo podania daňového priznania, tak ju dodržíme..

Stabilita.

V nasledujúcich rokoch budeme tu, aby sme Vám poskytli sídlo, upozornili Vás na lehoty, poskytli Vám účtovné, daňové a DPH služby.

Komplexné služby.

Naše služby nie sú obmedzení iba na založenie firmy, ale poskytneme Vám aj komplexný súbor súvisiacich služieb, ktoré k spoločnosti budete nutne potrebovať ako sú registrácia DPH, otvorenie účtu a podávanie DPH priznaný

Jednoduchosť.

Naše služby môžete platiť aj online bankové kartou alebo na účet ao všetko komunivat cez email.

  • anonymita-a-utajenie-spolocnikov-a-akcionarov

Anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov

apríl 9th, 2012|0 Comments

Čo chápeme pod pojmom anonymita a utajenie spoločníkov a akcionárov a aké existujú spôsoby jej riešenia?

Anonymita a utajenie spoločníkov znamená využitie možnosti maximálnej ochrany súkromia spoločníkov pri zachovaní kontroly nad podielmi v spoločnostiach. Existuje mnoho možností ako zaručiť čo najvyššiu mieru anonymity vlastníctva spoločnosti, od využitia advokátov cez najatých akcionárov (nominee shareholder) až po akcie na majiteľa v listinnej podobe. Konkrétne držbou spoločnosti prostredníctvom akcií na majiteľa v listinnej podobe sa zaručuje najvyššia možná miera anonymity pre vlastníkov celej štruktúry.  Žiaľbohu rastúci tlak zo strany Európskej únie vedie k narúšaniu možnosti emitovať akcie na majiteľa v mnohých európskych krajinách. Pokiaľ sú akcie zaknihované, rastie tlak na možnosť určiť akcionára inými prostriedkami (napr. zbierky listín, ktoré obsahujú menný zoznam akcionárov, ktorí sa zúčastňujú valných zhromaždení).

[…]

  • distribucna-zmluva-anglicka

Distribučná zmluva – anglická

marec 21st, 2012|0 Comments

GENERIC SUPPLY COMPANY, INC.
WHOLESALER AGREEMENT

AGREEMENT, entered into as of ___________, 20__, between Gene­ric Supply Company, Inc., a __________ corporation, 111 Main Avenue, Anytown, New York 10000 (“Generic”) and _____ [Wholesaler name, state of incorporation and address] (“Wholesaler”).

[…]

  • zmluva-o-mlcanlivosti-anglicka-mutual-non-disclosure-agreement-confidentiality-agreement

Zmluva o mlčanlivosti – anglická, Mutual Non-Disclosure Agreement, Confidentiality Agreement

marec 11th, 2012|0 Comments

Mutual Non-Disclosure Agreement

This Mutual Non-Disclosure Agreement (“the Agreement”)dated as of [●], 2011 (the “Effective Date”), between XY LLC [a Florida limited liability company, with its registered office at Wilmington, 80000 Florida] (“Company”), and [XY, a Delaware limited company, with its registered office at Wilmington, 80000 Delaware] (“Partner”). As used in this Agreement, “Party” means either of them, as appropriate, and “Parties” means both of them (capitalized terms used herein without definition are defined in this Agreement).

[…]

  • anonymita-a-utajenie-pri-llc-ltd-alebo-offshore-spolocnostiach

Anonymita a utajenie pri LLC, Ltd. alebo offshore spoločnostiach

marec 11th, 2012|0 Comments

Podnikatelia pri svojich transakciách často potrebujú zachovávať anonymitu, aby zabránili konkurencii predbehnúť ich  pri príprave na obchodné transakcie. Vhodným a úplne legitímnym nástrojom na dosiahnutie tejto anonymity je založenie LLC, založenie Ltd. v USA alebo Anglicku alebo založenia spoločnosti v offshore jurisdikcii (Ltd. je rovnaký typ spoločnosti ako Inc., Corp alebo Co., pričom ide len o iné označenie toho istého).

[…]